veraset

Veraset Ne Demek?

Veraset, Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir. Bu vergi, Türk tabiiyetinde bulunan şahısların ecnebi memleketlerde aynı yollardan iktisabedecekleri mallara da şamildir.

Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki bir şahsın Türkiye hudutları dışında bulunan malını veraset tarikiyle veya sair suretle ivazsız bir tarzda iktisabeden ve Türkiye’de ikametgahı olmayan ecnebi şahıs bu vergi ile mükellef tutulmaz.

Veraset İlamı Nedir?

Veraset ilamı mirasçılara verilen bir belgedir ve miras bırakanın ölümünden sonra mirasçıların miras üzerinde hangi oranda hakları ve payları olduğunu gösterir. Bu sebeple önemli bir belgedir. Zira mirasçılara veraset ilamında yer alan hakları ve payları oranında mirasları dağıtılır. Dolayısıyla veraset ilamı mirasın paylaşımını doğrudan etkilediği için hukuki açıdan önem arz eder.

[Toplam:1    Ortalama:5/5]