Veraset Ne Demek?

Veraset ne demek

Veraset ne demek, Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir. Bu vergi, Türk tabiiyetinde bulunan şahısların ecnebi memleketlerde aynı yollardan iktisab edecekleri mallara da şamildir.

Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki bir şahsın Türkiye hudutları dışında bulunan malını bunun tarikiyle veya sair suretle ivazsız bir tarzda iktisabeden ve Türkiye’de ikametgahı olmayan ecnebi şahıs bu vergi ile mükellef tutulmaz.

Veraset İlamı Nedir?

"<yoastmark

Veraset ilamı mirasçılara verilen bir belgedir ve miras bırakanın ölümünden sonra mirasçıların miras üzerinde hangi oranda hakları ve payları olduğunu gösterir. Bu sebeple önemli bir belgedir. Zira mirasçılara mirasçılık ilamında yer alan hakları ve payları oranında mirasları dağıtılır. Dolayısıyla bu ilam mirasın paylaşımını doğrudan etkilediği için hukuki açıdan önem arz eder.

Ayrıca konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi alabilmek için hukuk büromuzdan hukuki danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER