İmam Nikahlı Eşin Hakları

İmam nikahlı eşin hakları

İmam nikahlı eşin hakları nelerdir, imam nikahlı eşin miras hakları, tazminat hakkı ve müşterek çocukların durumu, imam nikahlı eşin velayet hakkı, müşterek çocuk mirasçı olur mu gibi ve benzeri soruların hukuki cevapları.

İmam Nikahlı Eşin Hakları Nelerdir?

"<yoastmark

İmam Nikahlı Eşin Miras Hakkı

Türk Medeni Kanunu’na göre evlilik yasal olarak nikah akdinin kurulması ile birlikte kurulacaktır. Ölen kişinin mirasçılarının kimler olacağı da yine aynı kanunda açıkça yazılmıştır. Buna göre sağ kalan eş de yasal mirasçılardan biridir. Sağ kalan eşin mirasçı olabilmesi içinse resmi olarak nikah kıyılması gerekmektedir. Resmi nikahı olmaksızın birlikte yaşayan kişiler, imam nikahı ile yahut hayat arkadaşı olarak birlikte olan çiftler bakımından ise ölüm halinde yasal mirasçı sıfatının kanunen kazanılması  mümkün değildir.

İmam Nikahlı Eşin Tazminat Hakkı

Toplumsal ve kültürel yapı gereği bazı bölgelerde imam nikahı ile birlikte olmak normal karşılanmakta iken bazı bölgelerde de imam nikahı da olmaksızın çiftlerin birlikte bir hayat sürmesi sıklıkla karşılaşılan olaylardır. Bu durumda yasal miras hakkı doğmasa da Yargıtay, birlikte yaşama olgusunun ispat edilmesi halinde tazminat ödenmesine yönelik kararlar vermiştir. Birlikte yaşama olgusu ile birlikte aile hayatı sürüldüğü, aile ortamının tesis edildiği de ispat edilmelidir.

Yine imam nikahı ile birlikte olan ve örneğin evlenme vaadi ile kandırılan kadının evliliğin sona ermesi halinde manevi tazminat isteme hakkı bulunur. Buna karşılık Türk Medeni Kanunu’nda boşanmanın sonuçları olan düzenlenmiş olan velayet, nafaka, maddi tazminat, mal paylaşımı gibi konularda eşler hak sahibi olamayacaktır. Çünkü bu hak ve alacaklar ancak resmi nikah ile birlikte yaşayan eşlerin ayrılması durumları için tanınmıştır.

Müşterek Çocukların Durumu

Resmi nikah ile birlikte olan bir çiftin müşterek çocuğu olur ise evlilik birliği içinde doğan çocuk kendiliğinden kocanın nüfusuna kaydedilmektedir. Farklı bir iddia söz konusu ise soya bağının reddi talepli bir dava açılması mümkündür.

Eşlerin resmi nikahla birlikte olmaması durumunda ise evlilik dışı doğan çocuk ile babası arasında tanıma yolu ile ilişki kurulabilecektir. Çocuk ile babası dışında bir erkek arasında soy bağı kurulmuş ise öncelikle soy bağının reddi davası açılarak bu bağ ortadan kaldırılmalı akabinde de tanıma işlemleri gerçekleştirilmelidir.

Müşterek Çocuk Mirasçı Olur mu?

Her ne kadar anne ve baba resmi nikah ile evli olmasalar bile müşterek çocuk ve baba arasında soy bağı kurulmuşsa çocuk babanın ölümü halinde yasal mirasçı olacaktır. Anne ile soy bağı doğum ile kurulduğundan çocuğun anneye mirasçılığı açısından bir sorun oluşmamaktadır. Baba ile çocuk arasında soy bağı kurulmamışsa soy bağının tesisine ilişkin yasal işlemler yapıldıktan sonra çocuk yasal miras payını talep edebilecektir.

Ayrıca, evlenmemiş çiftlerin hakları ve çocuğun durumu konulu içeriğimizi de okuyabilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER