Ölüm (Vefat) Durumunda Kooperatif Üyeliği

Kooperatif üyeliği

Kooperatif nedir? Ölüm halinde kooperatif üyeliği ve kooperatif ortaklığı sona erer mi? Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin tanımıyla, kooperatifler; ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve istekleri müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk teşkilatlardır.

Kooperatifler Kanunu’nun 1. maddesinde ise kooperatifin tanımı şu şekilde yapılmıştır: Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.”

Kooperatif Ortağı Nasıl Olunur?

Kooperatif üyeliği
Kooperatif üyeliği

Peki, kooperatif ortağı nasıl olunur? Kooperatif ortağı olmak isteyen gerçek kişinin medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olması yeterlidir. Gerçek kişiler ile birlikte tüzel kişiler de kooperatif ortağı olabilmektedir. Ortak olmak isteyen kişi kooperatif ana sözleşmesini kabul ettiğini bildiren bir yazı ile yönetim kuruluna başvuruda bulunmalıdır.

Kooperatif Üyeliğinin Sona Ermesi

Kooperatif üyeliği ortaklıktan çıkma, ortaklıktan çıkarılma ve ortaklığın devri ile son bulabilir. Ortağın ölümü ile de ortaklık sıfatı sona erecektir. Buna karşılık ana sözleşmede ölen ortağın mirasçılarının kooperatifte ortak olarak kalması yönünde bir düzenleme bulunuyorsa ölen ortağın mirasçıları da kooperatife ortak olabilecektir.

Bu çerçevede, ortağın ölümü halinde ortaklık sıfatının sona ereceği Kanun’da açıkça belirtilmiş olmakla birlikte, konuya ilişkin maddenin devamında ölen ortağın mirasçılarının ortaklığı devam ettirmelerine imkan tanınmıştır. Bunun için ölen ortağın mirasçılarının kooperatifte ortak olarak kalmalarının şartları, kooperatifin ana sözleşmesinde belirtilmiş olması gerekmektedir.

Ayrıca kooperatif üyeliği sorgulama işlemlerinizi ilgili linkten gerçekleştirebilirsiniz. Bununla birlikte kooperatife nasıl ortak olunur, kooperatif ortaklığına girme şartları, kooperatife ortak olurken dikkate dilmesi gerekenlerkooperatif ortaklığından çıkma hakları, kooperatif ortaklık payını devir hakkı gibi konularla ilgili genel bilgi edinebilmek için lütfen burayı tıklayın. Tekcan Hukuk büromuzun miras avukatından da ölüm halinde kooperatif üyeliği hakkında danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER