1 Günlük Sigorta Başlangıç Süresinin Tespiti

Birçok işçi geçmiş dönemlerde çalışmış olduğu işyerleri işe başlama bildirgesi verilmiş olmasına rağmen sigorta primi ödemesi gerçekleştirilmediği için sigortalılık başlangıç tarihi bakımından sorun yaşamakta ve emeklilikleri gecikmektedir.

Bu ve benzeri durumlarda açılacak bir hizmet tespiti davası ile kişilerin 1 günlük sigorta başlangıçlarının tespit edilmesi sağlanmaktadır. Böylece kişi emekli aylığının bağlanması için beklemek zorunda kalmayacaktır.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin 07.10.2003 tarihli 2003/6987 Esas, 2003/7562 Karar sayılı ilamı;

“Hizmet akdine dayalı olarak geçen ve Kuruma kayıt ve tescil edilmeyen sigortalı hizmetlerinin tesbiti isteminde yasal dayanak 506 sayılı Yasa’nın 79/10 maddesidir. Anılan madde de yönetmelikte tespit edilen belgeleri işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde dava açabilecekleri hükmü öngörülmüştür. Madde de belirtildiği üzere yönetmelikte tespit edilen belgelerin (işe giriş bildirgesi) verilmesi durumunda 5 yıllık hak düşürücü süreden söz edilemeyeceği açıktır.”hükmünü ihtiva etmektedir.

Buna göre sigortalılığın tespitinden daha farklı bir konu olan 1 günlük hizmet süresinin tespiti davasında 5 yıllık hak düşürücü süre söz konusu olmamaktadır.

                  Av. Melda Merve TEKCAN

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
İlginizi çekebilir:  Evlilik Nedeni İle İşten Ayrılma