Cinsiyet Değişikliği Davası

Cinsiyet Değişikliği Davası

Bireylerin farklı cinsel eğilimleri nedeniyle nüfus kayıtlarında değişiklik yapmasını zorunlu kılacak cinsiyet değiştirme kararı almaları söz konusu olabilmektedir. Bu gibi durumlarda cinsiyet değişikliği beraberinde resmi kayıtlarda özellikle nüfus kayıtlarında değişiklik yapılmasını gerektirmektedir. Cinsiyet değişikliği ameliyatı salt kişinin talebi üzerine yapılmamaktadır. Öncelikle ameliyatın yapılabilir olduğuna dair Mahkeme kararı alınmalıdır. Ameliyata izin verildiğini gösterir Mahkeme kararının ardından nüfus kaydının düzeltilmesi için de ikinci bir dava açılması gerekmektedir. İşte, cinsiyet değişikliği ile ilgi hukuki bilgiler!

"<yoastmark

Türk Medeni Kanunu’nun 40. maddesi cinsiyet değişikliğine ilişkin yasal düzenlemeyi içermektedir. Buna göre:

Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyebilir. Ancak, iznin verilebilmesi için, istem sahibinin onsekiz yaşını doldurmuş bulunması ve evli olmaması; ayrıca transseksüel yapıda olup, cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmî sağlık kurulu raporuyla belgelemesi şarttır.

Verilen izne bağlı olarak amaç ve tıbbî yöntemlere uygun bir cinsiyet değiştirme ameliyatı gerçekleştirildiğinin resmî sağlık kurulu raporuyla doğrulanması hâlinde, mahkemece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verilir.”

Cinsiyet Değişikliği İçin Mahkemeden İzin Alınması

1- Yaş Sınırı

Yasa gereği cinsiyet değişikliği ameliyatı olmak isteyen kişinin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Yani kişiler velileri aracılığıyla bu davayı açamayacaklardır. 18 yaşını dolduran kişi dava açma ehliyeti kazanmaktadır. Evlenme yolu veya mahkeme kararı ile 18 yaşını doldurmuş kabul edilerek ergin kılınan kişilerin davayı açmalarına kanunen izin verilmemektedir.

2- Medeni Durum

Evli kişilerin cinsiyet değişikliği davasını açma imkanı bulunmaz. Kişinin eşinden ayrı yaşaması ya da uzun süreler görüşmemesi veya ortak hayatı sonlandırmış olması yeterli değildir. Yine boşanma davası devam ederken de bu dava açılamaz. Evli kişinin kesinleşmiş boşanma kararı halinde medeni durumu değişeceğinden ancak bu aşamadan sonra bu değişikliği talep etmesi mümkün olabilecektir.

3- Resmi Sağlık Kurulu Raporu

Açılacak olan dava ile cinsiyet değiştirmek isteyen kişi öncelikle transseksüel yapıda olduğu, ruh sağlığı açısından bu değişikliği zorunlu olduğunu eğitim ve araştırma hastanesinden alınmış bir resmi sağlık kurulu raporu ile ispat etmesi gerekmektedir.

Açılacak iki dava olduğundan bahsetmiştik. Cinsiyet değişikliğine izin verilmesi talepli dava açıldıktan sonra Mahkeme, davacıyı eğitim ve araştırma hastanesine sevk ederek davacının transseksüel veya hermafrodit yapıda olup olmadığını inceleyecek ve talebin zorunluluk arz edip etmediğini tespit ederek rapor düzenleyecektir.

Raporun olumlu olması halinde hastane aşamasına geçilecek ve gerekli test ve gözlemler tamamlandıktan sonra davacı uygun görülmesi halinde cinsel kimlik konseyine çıkacaktır. Konseyin cinsiyet değişikliğinin zorunlu olup olmadığına ilişkin rapor vermesinin ardından Mahkeme cinsiyet değişikliğine izin verdiğine dair bir karar oluşturacaktır. Bu kararın ardından kişi, istediği herhangi bir hastanede bu değişiklik ameliyatını yaptırabilecektir.

Cinsiyet Değişikliği Sonrası Nüfus Kaydının Düzeltilmesi

Cinsiyet değişikliğine ilişkin hastane ve izin süreci tamamlandıktan sonra nüfus müdürlüğüne karşı açılacak olan nüfus kaydının düzeltilmesi davası ile ameliyat sonrası değişen cinsiyet nüfus kayıtlarına da işlenebilecektir.

Ayrıca; Cinsiyet değişikliği şartları, hukuki olarak cinsiyet değişikliği nasıl yapılır, cinsiyet değişikliği izin dava dilekçesi ve bunlar gibi konularda daha ayrıntılı bilgi almak için hukuk büromuzdan hukuki danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER