İdare Hukuku Avukatı

İdare avukatı idare hukuku alanında uzman olan avukatlara verilen isimdir. Bireyler ve topluluklarını yararını sağlayarak kamu ilişki süreçlerini düzenleyen hukuk dalı olarak tanımlanabilir. Kamu yönetimi, kamu kuruluşlarının işleyiş şekilleri, kişilerle olan ilişkisini ele alan bu hukuk dalı, kamuya üstünlük ve ayrıcalık tanır.

İdare hukuku temeli esas olarak anayasada belirlenmiştir. Organik manada devlet yapılanmasının içinde belli görevlerin yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan örgüt ve örgütte istihdam edilen kişilere idare denebilir. İdarenin var olma amacı bunların kamu yararına gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu konular üzerinde uzman olan kişilere idare avukatı ismi verilmektedir.

Ülkemizde avukatlık kanunu gereği idare avukatlarının her davaları üstlenmeleri mümkündür. İdare Avukatlığı alanı son derece geniş kapsamlıdır ve farklı alt dalları içerir. Bu nedenle idare avukatı ile çalışmak önem taşır. Zira bu kişiler yüksek bilgi ve deneyimle hizmet sunarlar.

Kimler İdare Avukatı Olabilir?

İdare avukatı olabilecek kişiler oldukça geniş bir hukuk dalı olan idareye hakim olabilecek ve konuda uzmanlaşacak insanlar olacaktır. Çok ayrıntılı bir hukuk dalıdır. Bu nedenle bu alanda uzman olmak büyük emek gerektirir. İçinde pek çok alt dalı kapsamaktadır. Yalnızca idari örgütler konusunda başarılı olmak yeterli değildir. İmar hukuku, idari sözleşmeler ve ihale hukuku gibi içinde çok sayıda alt dal bulunmaktadır.

Bu alt dallar konusunda da başarılı olmak gerekir. Alt dallarıyla beraber idare hukukundan kaynaklı olan uyuşmazlık ve olumsuzlukların çözümünde etkili olan yargı koluna idari yargı ismi verilmektedir. İdare avukatları bu alanda aktif olarak hizmet vermektedir. Kimi durumlarda uyuşmazlıklar için adli yargı görev yapabilir. Bu aşamada mutlaka doğru yargı koluna dava açmak gerekir. Doğru adımları atabilmek adına avukatla çalışma çok önemlidir. İdare avukatına danışılmadan hareket edilmesi yanlış adımların atılmasına neden olabilir. Bu da zarara yol açabileceğinden mutlaka uzman avukata danışınız.

İdare Avukatıyla Çalışmanın Önemi

İdare avukatıyla çalışmanın önemi yanlış adımların atılmaması, zaman kaybı yaşanmaması, doğru yerlere başvuru yapılması ve zarara uğranmaması gibi çok sayıda nedenden dolayı büyük önem taşımaktadır. Uygulamalar esnasında kişiler kendi başlarına çok sayıda hukuki işlemi bilmeden yapabiliyorlar. İdare kanununa bağlı kalmadan yapılan işlemler elbette bu kişilerin sonuç almasını sağlamıyor.

Kişilerin mutlaka bu hukuk kurallarına bağlı hareket etmesi gerekiyor. Kişilerin kendi alanlarına girmediğinde bu konu yanlış yapılmaya oldukça müsaittir. Kişiler idare karşısında hukuki ilkeler çerçevesinde korunmaktadır. Ancak burada önemli olan nokta bu ilkeleri bilmektir. İşte idare avukatları bu ilkeleri ve süreci iyi bilir. Bu nedenle doğru adımlar atılır, kişi hak kaybına ya da zaman kaybına uğramaz. Siz de uzman idare avukatına danışarak bu süreci en iyi şekilde yönetebilirsiniz.

İdare Avukatlarının Açtığı İptal Davası

İdare avukatı tarafından açılan iptal davası bu hukuk dalının temelini oluşturduğu için çok önemli kabul edilir. Anayasanın 125. Maddesine göre idarenin her türlü eylemi ve işlemleri yargıya karşı açılmıştır. Bu maddenin son fıkrasında yer alan bir hüküm idarenin kendi işlemlerine ve eylemlerine göre doğan zararlardan yükümlü olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla kişilerin idarelere iptal ve tam yargı davası açarak haklarını araması mümkündür.

İptal davası kısaca idari işlemler hakkında açılan bir dava olup, idarenin sebep, amaç, şekil ve yetkisi konularında denetlenmesini sağlamak için açılmaktadır. Sayılan unsurların hukuka aykırı olup olmadığının tespit edilmesi gerekir. Eğer bu unsurlardan herhangi bir tanesi ihlal edilire, ihlal edilenlere iptal davası açılmaktadır. Bu dava davacının lehine sonuç verir. Bu açıdan bakıldığında rahatlıkla iptal davasının menfaati ihlal edilenler tarafından açılabileceğini söyleyebilirsiniz.

İdare Avukatlarının Açtığı Tam Yargı Davası

İdare avukatı tarafından açılan tam yargı davası idari işlem ve eylemden dolayı doğmaktadır. Muhtel olanlar tarafından açılan bir dava türüdür. Aslında bu dava türü avukatlar tarafından tazminat davası türü olarak tanımlanmaktadır. İdarenin işlem ve eylemlerinden dolayı açılan bu dava, idare kural olarak zararların giderilmesine dayanmaktadır.

Tam yargı davasının açılması için yoğun bilgi gerekir. Ciddi hukuki bilgi olmadan bu davanın açılması söz konusu olmayacaktır. Ayrıca uygulanması gereken prosedürler de doğru olmalıdır. Aksi halde yok yere zarar doğması söz konusu olabilir. Bu nedenle mutlaka uzman bir idare avukatına danışarak bu süreçleri yönetmek gerekecektir.

İdare Avukatlarının Açabileceği Dava Türleri

İdare avukatı tarafından açılan dava türleri arasında şunlar yer almaktadır:

 • Askeri lise davaları,
 • Polis okulu sağlık davaları,
 • Disiplin davaları,
 • Memur davaları,
 • İdarenin sorumluluğu nedeniyle açılan tam yargı davaları,
 • Tayin davaları,
 • Polis okulu mülakat davaları,
 • Meslekten ihraç davaları,
 • Kamulaştırma davaları,
 • Memur emekliliği ile ilgili davalar,
 • İmar plan tadilatı ve plan tadilat talebinin reddine dair işlemin iptaline ilişkin davalar,
 • Malpraktis davaları,
 • Açıktan atama, aday memur iken ilişik kesme ve ilk atama davaları,
 • Görevden çıkarma davaları,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması davaları,
 • Kamu ihale kanunu ve devlet ihale kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar,
 • İdari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar,
 • Sağlık sebebiyle öğrencilik ve memurluktan atılma davalarının hepsi idare hukuku konusunda girmektedir.

Bunların dışında ülkemizde idare avukatlarının istedikleri alanda hizmet verme ve davalara bakma yetkisi bulunmaktadır.

İdare Avukatı Arıyorum

İdare avukatı arıyorsanız doğru yerdesiniz demektir. Tekcan Hukuk Bürosu olarak deneyimli ve uzman bir kadro ile hizmet veriyoruz. Sağlam, dinamik, genç, deneyimli, profesyonel avukat kadromuz ile hizmet verdiğimiz alanlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • İdari para cezaları için itiraz davaları,
 • İdarenin hukuka aykırı olarak gerçekleştirildiği durumlarda iptal davaları,
 • Belediye Kanunu ile ilgili uyuşmazlıkların çözülmesi,
 • Kara yolları trafik davalarının açılması,
 • Kamulaştırma davalarının yürütülmesi ve işlemlere itiraz edilmesi,
 • Öğrenci ve memur davalarının açılması ve yürütülmesi,
 • İdare yüzünden olan kayıplara karşı tazminat davaları,
 • İhale davalarına bakılması,
 • İhale hukukuna aykırı itilaflı süreçlerin çözülmesi,
 • Belediye Kanunu ile ilgili uyuşmazlıkların çözülmesi için hizmet verilmektedir.

Avukat Melda Merve Tekcan ve avukat ekibi olarak yukarıda sayılan konular başta olmak üzere İdare Hukukunun her alanında sizlere hizmet sunuyoruz. Deneyimli kadromuz bu süreçlerin en kısa sürede ve başarılı şekilde sonuçlanmasını sağlıyor. En iyi idare avukatları ile çalışarak sürecinizi sonlandırmak isterseniz hemen bizimle iletişime geçerek bu amacınıza ulaşabilirsiniz. Size sadece bir telefon kadar uzağız.