İşçinin Maaşı Elden Alması

İşçinin maaşının bir kısmının elden, bir kısmının ise bankadan yatırılması yahut maaşın tamamının elden verilmesi durumlarında sigorta primlerinin gerçek ücretin altında gösterilerek ödenmesi ne yazık ki birçok işyerinde yaşanan usulsüzlüklerden biridir. Böyle bir durumda İşçi, iş akdini haklı nedenle feshederek işçilik alacaklarının ödenmesi talep edebilir. İşçi böyle bir durumda kendisi istifa etse bile kıdem tazminatına hak kazanacaktır. İşçinin aldığı ücretin belirlenmesinde İşçinin kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş, işyerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler gibi hususlar göz önünde bulundurulacaktır.

 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2017/7955 Esas 2017/20925 Karar sayılı ve 11.12.2017 tarihli kararında da bu hususta emsal bir karar oluşturulmuştur. Buna göre;

 

“Çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta pirimi ödenmesi amacıyla zaman zaman, iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. Bu durumda gerçek ücretin tespiti önem kazanır.

 

İşçinin kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş, işyerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler gibi hususlar dikkate alındığında imzalı bordrolarda yer alan ücretin gerçeği yansıtmadığı şüphesi ortaya çıktığında, bu konuda tanık beyanları gözetilmeli ve işçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek sendikalarla, ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından emsal ücretin ne olabileceği araştırılmalı ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek bir sonuca gidilmelidir.”

 

Elden ödeme yapılması suretiyle şayet işveren tarafından sigorta primleriniz eksik ödeniyorsa iş akdinizi haklı nedenle sona erdirebilir ve işçilik alacaklarınızın ödenmesini talep edebilirsiniz.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
İlginizi çekebilir:  İşveren Avukatı