Haklı Fesih Yapan İşçi İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

Haklı Fesih Yapan İşçi İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

Çalışan ve sigortalı olan her işçiden, her ay belirli oranda işsizlik sigortası primi kesilmektedir. İşte, işten ayrılan ya da çıkarılan işçiye belirli hallerde ödenen ve onun gelirden yoksun kaldığı bu dönemde destek amaçlı yapılan ödemeye işsizlik maaşı denilmektedir.

Ayrıca ilginizi çekebilir: İşsizlik Maaşı Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Haklı Fesih Yapan İşçi İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

  • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
  • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

Yukarıdaki şartları taşıyan bir işçinin, işten ayrıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a başvurması gerekir. 30 günü geçirirse, geçirdiği her gün, işsizlik maaşı alacağı günlerden düşülür. Yani 30 günlük süre hakkın ortadan kalkmasına sebep olmaz ancak hak kaybı yaşamamak adına 30 günlük süre içinde başvuru yapmak önem arz eder.

İş akdinin haklı feshedilmesi halinde işçinin işsiz kalmasına kusuru olmadığı kabul edilmektedir. Bu nedenle de fazla mesailerin karşılığının ödenmemesi, işçiye elden ödeme yapılarak SGK primlerinin eksik ödenmesine sebebiyet verilmesi gibi durumlarda işçi istifa etse bile, iş akdini haklı nedenle sona erdirmiş olduğundan işsizlik maaşına hak kazanabilecektir. Yani istifa etmek işsizlik maaşının alınmasına engel olmaz. Önemli olan istifanın haklı nedene dayanıp dayanmadığıdır.

İlgili Alan: İş Hukuku Avukatı

Uygulamada en çok rastlanılan sorun ise işçinin istifa nedeniyle çıkışının yapılması halinde işsizlik maaşı başvurularının reddedilmesidir. Bu aşamada işçi, işçilik alacaklarının tahsili için yasal süreci başlatmasının akabinde; arabuluculuk görüşmesinde anlaşma sağlanırsa veya lehe sonuçlanan dava kesinleşirse İŞKUR’dan işsizlik maaşının alınması mümkün hale gelecektir.

Haklı Fesih Sebepleri Nelerdir?

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı 4857 sayılı İş Kanunun 24.maddesi ile düzenlenmiştir. Anılan madde hükümleri, “sağlık sebepleri”, “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” ve “ Zorlayıcı sebepler” başlığı altında sıralanmıştır. Kanunda ayrıca, haklı nedenle derhal fesih hakkı tanınan işçinin belirli süreli ya da belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışma olarak ayrıma gitmemiş ve her halde bu haklardan yararlanılabileceğini belirtmiştir.

Sağlık sebepleri ile derhal fesih hakkı oluşacak haller;

a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.
b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.

Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.

b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.

c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.

d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.

e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa.

Zorlayıcı sebepler:

İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.

Yukarıdaki hallerin varlığı halinde işçi, bildirim süresine uymaksızın iş sözleşmesini derhal fesih etme hakkına sahiptir.

Bu konu hakkında detaylı bilgiye İşçi Açısından Haklı Fesih Nedenleri Hangileridir adlı makalemizden ulaşabilirsiniz.

Haklı Fesih Sonrası İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

İşsizlik maaşı hakkında merak edilen sorulardan biri de elde edilecek işsizlik maaşının aylık kaç TL olduğudur. İşsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 2022 yılında işsizlik maaşı aldıkları aylık sürelerde asgari ve azami işsizlik maaşı tutarı şu şekildedir;

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı Damga Vergisi Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı
Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışan 2.943,00 1.177,20 8,93 1.168,27
Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışan 3.500,00 1.400,00 10,63 1.389,37
Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışan 6.000,00 2.354,40 (*) 17,87 2.336,53
(*)  Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemeyeceği için işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği bu şekilde hesaplanmıştır. 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL’dir.

İletişim

İş Hukuku ile alakalı aklınıza takılabilecek soruları cevaplamaya çalıştık. Her zaman bir iş hukuku konusunda bir avukat ile çalışmak sizin avantajınıza olacaktır. Detaylı Bilgi Almak İçin Bize +90 532 211 57 25 olan telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER