İşverene Ait Bilgisayarın Kullanılması

İşverene Ait Bilgisayarın Kullanılması

İşverene Ait Bilgisayarın Kullanılması yani işyeri bilgisayarlarının üzerinden internette oyun oynama, müstehcen sitelere girme, kumar oynama, kurumsal e-mail hesaplarından yapılan özel yazışmalar, sosyal medyadaki paylaşımlar dolayısıyla işverenler iş akdini haklı fesih sebebine dayanarak sonlandırabiliyor.

Keza Yargıtay’ın kararlarına da atıf yapmak gerekir ise; Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2011/42548 sayılı kararında işverene ait bilgisayarda mesai saatleri içinde Messenger’da “Burası ne tuhaf bir yer Dallas gibi, kimin eli kimin cebinde belli değil” diyen işçinin tazminatsız işten atılması haklı bulundu.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2010/14752 sayılı karar iş yerinde mesai saatleri içinde sürekli Messenger’da yazıştığı iddiasıyla işten atılan işçinin açtığı davada, yapılan sohbetlerin işin görülme düzeyini ne derece bozduğu, davacının işini aksatıp aksatmadığının “tespit edilmediği” gerekçesiyle işçiye ihbar ve kıdem tazminatı verilmesi öngörüldü.

Belirtmek gerekir ki; Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp gibi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar nedeniyle işten atılmaların yaygınlaşması yüzünden, mahkemelerde çok sayıda dava açılıyor. Yargıtay Tetkik Hâkimi İnan Moroğlu’nun araştırmasına göre, haberleşme ve özel hayatın gizliliğiyle bağlantılı olan bu konularda Yargıtay’da karar verilirken şu hususlara bakılıyor:

  1. Eylem mesai saatleri içinde mi gerçekleşti?
  2. Eylemde işverenin iş için tahsis ettiği araçlar kullanıldı mı?
  3. Eylemin ya da internet/bilgisayar kullanımının zamanı ve sayısı ile kullanılma nedeni nedir?
  4. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar işverenin mesleki ve ticari itibarını zedeleyici nitelikte mi?
  5. Paylaşımlar, demokratik tepki, hak arama vs hukuk düzeni içinde meşru kabul edilen nedenlerle mi yapıldı?
  6. Kullanılan söz veya resimler eleştiri sınırlarını aştı mı?
  7. İş akdinin feshine konu eylemin, kullanılan sözün ve resimlerin niteliğine göre iş sözleşmesinin devamı çekilmez hal almış mıdır?
    Bu bilgileri somut vakıada da gördüğümüz gibi inceleyen Yargıtay, işçinin tazminat haklarının verilmesi doğrultusunda bir karar vermiştir.
YENİ MAKALELER
KATEGORİLER