Kentsel Dönüşüm Avukatı

Kentsel dönüşüm avukatı, binaların riskli olup olmaması, riskli yapının boşaltılması ve aşamaları gibi konularda hizmet vermektedir. Hem müteahhitler hem de kat maliklerinin temsil edilebilir. Masanın her iki tarafında da yer alarak uzmanlaşan avukatlar kentsel dönüşüm konusunda uzmanlardır. Hizmet verilirlen 6306 sayılı Afet Riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında hareket edilmektedir.

Kentsel Dönüşüm Hukuku Nasıl Ortaya Çıktı?

Kentsel dönüşüm hukukunun ortaya çıkması pek çok farklı etmenin bir araya gelmesiyle söz konusu olmuştur. Sanayi ve ekonomide meydana gelen gelişmeler sonrasında şehir merkezlerinde büyük nüfus artışı yaşanmıştır. Bu artışla birlikte ortaya kaçak yapılaşma, alt yapı yetersizliği ve plansız kentleşme gibi sorunlar doğmuştur.

Türkiye bu gelişmelerin dışında deprem bölgesinde yer almaktadır. Geçmişten günümüze yaşanan depremler maddi manevi büyük kayıplara neden olmuştur. Bütün bu etmenler göz önünde bulundurulduğu zaman kanun devreye girmiş, kentsel dönüşüm bilincinin ülkemizde oluşturulması hedeflenmiştir.

Kentsel Dönüşüm Hukuku Nasıl İşler?

Kentsel dönüşüm hukukunun işlemesi tamamen 6306 sayılı afet riski altında alanların dönüştürülmesi hakkında kanunda yer alan maddelere göre yapılmaktadır. Kentsel dönüşümle birlikte şehirde yapılan kaçak yapıların önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Depreme dayanıklı olmayan riskli binalar belirlenir ve bunlar yeniden yapılır.

Doğal afetlerle birlikte meydana gelebilecek zararların en az olması sağlanır. Daha sağlıklı ve yaşanılabilir kentlerin planlanması için ortaya çıkmıştır. Bir kamu projesi olarak ortaya atılan bu terim, kanun maddelerine uygun işler. Avukat aracılığı ile bu konuda siz de uzman ve profesyonel hizmet alabilirsiniz.

Kentsel Dönüşüm Avukatının Önemi Nedir?

Kentsel dönüşüm avukatı önemi başında ortak karar protokolü imzalanması gelmektedir. Bu protokolün malikler tarafından imzalanması zorunludur. Ortak karar protokolü binaların kentsel dönüşüm kapsamına giren malikler tarafından alınmaktadır. Paylaşımlar, binaların nasıl yapılacağı, hangi müteahhide yapılacağı gibi konulara ilişkin kararların bütünü burada yer almaktadır.

Karar protokolünde hukuki geçerlilik olması adına 2/3 oranında çoğunluğun olması şarttır. Bu protokolde anlaşılması halinde yıkım işlemi gerçekleştirilecektir. Yeni yapı ortak sözleşme protokolüne uygun şekilde projelendirilecektir. Belediyeden projelendirilen bu bina için ruhsat almak gerekir. Sonrasında bina inşaatına başlanır. İnşaat tamamlandıktan sonra ise belediyeden iskan tapusu alınması gerekir.

Kentsel Dönüşüm Sürecinde Avukatla Çalışmanın Avantajları

Kentsel dönüşüm sürecinde avukatla çalışmanın avantajları çok önemlidir. Bu sürecin mutlaka bellli kurallar çerçevesinde gitmesi ve belli düzenlemelere uyması gereken maddeleri vardır. Sağlıklı bir şekilde sürecin tamamlanması için avukat ile çalışmanız gerekir. Bu aşamada gözden herhangi bir şeyin kaçması demek sürecin tıkanması hatta tamamen durması anlamına gelebilir. Kentsel dönüşüm avukatı size sürecin sorunsuz işlemesi ve sürecin takılmaması için gerekli desteği verecektir. Bu nedenle bu konuda bir avukata danışmakta fayda vardır.

Kentsel Dönüşüm Süreci

Kentsel dönüşüm süreci ilk olarak bu kararın alınmasıyla başlar. Hisse ortanında en az 3’te 2 çoğunluğun sağlanması kuralı vardır. Daha sonrasında risk tespiti yapılır ve rapor onaylanması gerekir. İlgili makamlar raporu onaylar ve ibraz edilmesi ile kentsel dönüşüm sürecinin ilk adımı tamamlanmış olur.

Kentsel dönüşüme yapının uygunluğu ve tapunun bu işlemlerden haberdar olması için avukatla çalışmak gerekir. İnşaat ile sözleşme imzalanması ile diğer aşamadır. Tam olarak burada avukat devreye girer. Çünkü bu aşamada hakların korunması ve sürecin sağlıklı ilerlemesi çok önemlidir. En son bina tahliye edilir.

Bu aşama sık sorun yaşandığı bilinmektedir. Kiracı ya da mal sahipleri binayı terk etmeyi reddedebilirler. Bu aşamada yine bir avukattan yardım alarak gerekirse anlaşmazlıkların çözülmesi için hukuki yaptırımlara başvurmak gerekir.

İnşaat tamamlandıktan sonra inşaatın sözleşmeye uygun tamamlanıp tamamlanmadığını görmek bunun için de denetleme yapmak gerekir. Sözleşme tarafları yasalara uygun birbirine karşı sorumluluğa sahip olur. Bunlar bağlayıcı hükümlerle belirtilir. Herhangi bir taraf açısından bu hükümlerin yerine getirilmemesi halinde bazı anlaşmazlıklar olabilir. Yine avukat devreye girerek bu anlaşmazlıkların çözülmesi için etkin rol oynar.

Kentsel Dönüşüm Avukatı Arıyorum

Kentsel dönüşüm avukatı arıyorsanız deneyimli ve uzman ekibimize güvenebilirsiniz. Büromuz tarafından başarılı avukatlar aracılığı ile verilen hizmetlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Riskli yapı tespiti ücretlerinin maliklerin cebinden çıkmadan nasıl yapılacağına ilişkin danışmanlık hizmeti,
 • Mevzuata uygun olarak yıkım ve yeniden inşa işlemleri için muvafakat göstermeyen maliklere ilişkin iş işlemlerinin takip edilmesi,
 • Riskli yapılarda mimarlık, mühendislik ve hukuki süreç için danışmanlık verilmesi, deneyimlere dayanarak maliklere izleyecekleri yol konusunda ışık tutulması,
 • Ana proje seçim ve konsept süreçlerinde gereken hukuki yardımların yapılması,
 • Bina iskanı alınması sürecinde müteahhitin sözleşmeye uyması konusunda hukuki yardım yapılması,
 • Kat sahipleri ve apartman yönetiminin SPK değerleme şirketi gibi diğer taraflara olan sözleşmelerin hazırlanması,
 • Apartman yönetimine inşaat süresi boyunca hem sözlü hem de yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • İnşaat şirketi ve apartman yönetimi ile birlikte bazı görüşmelerde baz oluşturacak yatırım ve inşaat teknik sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Ortak şirket ya da kooperatif kurulması gibi başvuran kişi için en uygun iş ve sözleşme modelinin hazırlanması için destek verilmesi,
 • Hukuki süreç boyunca malikler arasında yapılan toplantılara katıldıktan sonra konu hakkında maliklerin bilgilendirilmesi,
 • Malikler için taşınma ve kira yardımı süreçlerinde gerekli hukuki yardımların yapılmarı,
 • Kaba inşaatın devam ettiği sürede müteahhidin sözleşmeye uymasını sağlamak adına hukuki yardımda bulunmak (bu süreçte eğer gerekirse ihtarname çekilmesi gerekebilir),
 • İmar durumu konusunda herhangi bir değişiklik olursa sözleşme revize edilmesi de şirketimiz avukatları tarafından verilen hizmetler arasında yer alır.

Deneyimli ve uzman bir ekiple hizmet vermekteyiz.