Kira Hukuku Avukatı

Kira hukuku avukatı, müvekkillerden gelen kira kontratlarını revize eder ve kira hukukuna uygun çeşitli sözleşme ve protokolleri hazırlar. Ödeme problemlerinden kaynaklanan tahliye davalarının takibi de kira hukuku avukatları tarafından yapılmaktadır.

Kiraya veren ve kiracılar arasında ilişkilere yönelik hukuki konularda kira hukuku avukatları profesyonel hizmet verir. Kira hukuku ülkemizde en çok davanın görüldüğü hukuk dalları arasında yer alır. Bunun nedeni ülkemizde kiralık mülk sayısının çok olmasıdır. Kiralama için bilgi sahibi olmak gerekir.

Aksi halde yanlış ya da geç verilen bir karar nedeniyle taraflar büyük zararlara uğrayabilir. Bu zararların meydana gelmemesi için kira hukuku konusunda uzmanlaşmış bir ekiple çalışmak en doğrusu olacaktır.

Kısacası kira hukuku kira ilişkilerine yönelik olan her türlü uyuşmazlığı içine almaktadır. Hukuki işlemleri kapsayan bu hukuki terimde dükkan, apartman, konut, iş yeri ya da arazi söz konusu olabilir. İş yeri kira sözleşmesinin feshi gibi konular kira hukuku avukatlarının çalışma alanına girmektedir. Mal sahibinin sahip olduğu hapis hakkı da aynı şekilde kira hukuku avukatlarının konusu arasında yer alır.

Kira Hukuku Nedir?

Kira hukuku bir malın sahibi ile malın kiracısı arasında yapılan sözleşmeden doğan sorumluklar olarak tanımlanabilir. Malı kiraya beren kişi malın sahibidir. Kiracı ise malı bedeli karşılığında kullanır. Kullanım sırasında düzenli aralıklarla kira bedelini öder. Kullanım konusunda detaylar kira sözleşmeside yazar.

Taraflar bu sözleşmeyi imzalarlar. Kira ödenmesi için hisse, döviz ve altın kullanılabilir. Kira sözleşmesinde nasıl bir karara varıldıysa, o karar açık ve net şekilde yazılır. Kiracının belirlenmiş şekilde ödeme yapmaması halinde mal sahibinin kiracıyı dava etme hakkı vardır. Buna kiracının tahliye edilmesi davası adı verilmektedir.

Kiracı bu durumu kabul etmiyorsa, tahliye davası açılır. Avukat bu davayı yönetir. Avukatlar bu işin uzmanı olduğu ve hukuki kurallara hakim olduğundan işlerinizin kısa sürede ve en uygun şekilde sonuç almanız mümkün olur. Çeşitli alt dalları olan bir hukuk dalı olduğundan işin uzmanı ile çalışmak önem taşır.

Kira Hukukunda Tahliye Davası

Kira hukukunda tahliye davası genellikle kiracıların belirlenmiş olan kira bedelini ödememelerinden kaynaklı açılmaktadır. Kiracı, kullanmış olduğu malın bedelini ödemekle sorumludur. Ödemediği durumda kiraya veren kişi icra talebinde bulunabilir ya da tahliye edilmesini isteyebilir. Bunun için mutlaka alacağını belirtmesi gerekir.

İcra talebine kişinin 7 gün içinde itiraz etmesi mümkündür. 30 gün içinde ise malın bedelini ödemesi gerekir. Bu süreler içinde gerekli ödemeler yapılmaması halinde, kiraya veren kişi icra hukuk mahkemesine başvurarak tahliye için dava açar. Dava sonrasında icra memurları kiracının malı için tahliye işlemlerini başlatır.

Kira Hukukunda Kira Sözleşmesinin Feshi

Kira hukukunda kira sözleşmesinin feshi kira sözleşmesine uyulmaması halinde söz konusu olur. Söz konusu haklar ancak kira sözleşmesi yapıldığı zaman mümkündür. Tarafların sözleşme hükümlerine uyması şarttır. Aksi durumda kira sözleşmesi fesih edilecektir ve kiracının tahliyesi istenebilir. Malın kullanımı birden fazla kişi tarafından yapılıyorsa, bu durumda her kiracı kendi payından sorumlu tutulacaktır.

Herkes kendi üzerine düşen kısım kadar sorumlu tutulur. Cezai yaptırımlar da buna göre belirlenir. Kiracının burada payı belli değilse, o zaman birden fazla kullanıcı olması halinde herkes için eşit paylaşım yapılacaktır. Borcu ödemeyen kişi ya da kişiler hakkında gerekli işlemler başlatır. Avukat ile çalışmanız halinde bu işlemler kısa sürede ve olması gerektiği şekilde halledilebilir. Kişilerin kendi başlarına bu süreçleri tamamlamaya çalışmaları çok daha zor ve riskli olacaktır.

Kira Hukuku Neleri Kapsar?

Kira hukuku kapsamı çoğu zaman kiracıların kira bedellerini ödememesi, kiracının kiralananı terk etmesi için tahliye davalarını ve buna benzer durumları kapsamaktadır. Ayrıca konut ve iş yerleri için de yeniden inşa ve imar ihtiyaçları konusunda kira hukukundan faydalanmak gerekebilir.

Avukatlar kira sözleşmeleri kapsamında ortaya çıkan her türlü ihtilaf konusunda hizmet vermekle yükümlü olan kişilerdir. Bu hizmetler verilirken 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Türk Borçlar Kanunu kapsamı incelenmektedir. Kira sözleşmelerinin hangi tarihte hazırlanmış olduğu büyük önem taşır.

1 Temmuz 2012 den önce hazırlanıp hazırlanmadığına göre cezai işlemler uygulanacaktır. Yasal yollar kullanırken avukatlar kira sözleşmesi tarihinden başka diğer önemli detaylara bakarak karar verirler. Avukatla çalışılmaması halinde bu detayların atlanması ve yanlış işlemlerin uygulanması söz konusu olabilir. Bu nedenle avukatla çalışmak önemlidir.

Kira Hukuku Avukatı Arıyorum

Kira hukuku avukatı kadromuz ile sizlere hizmet vermekteyiz. Avukat Melde Merve Tekcan ve Tekcan Hukuk Bürosu olarak bu alanda verdiğimiz hizmetlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Kira işlerinden kaynaklı ihtarların gönderilmesi,
 • Kiralanandaki ayıba ilişkin delil tespiti,
 • Ecri misil davaları,
 • Kiralanan taşınmazın ilamsız icra yolu ile tahliyesi,
 • Depozito bedelinin iadesi davaları,
 • AVM’lerde kira hukuku alanında danışmanlık hizmetleri,
 • Kira tespit davaları,
 • Uyarlama davaları,
 • Tahliye davaları,
 • Kirasını ödemeyen kiracılardan kira bedelinin tahliyesine yönelik işlemler,
 • Kira sözleşmesinin hazırlanması,
 • Kira sözleşmesinin incelenmesi,
 • Kira sözleşmesinin revize edilmesi konularında hizmet vermekteyiz.

Başarılı avukat ekibimiz ile hem Türk vatandaşlarına hem de yabancı müvekkillere azami özende hizmet sağlamaktayız. Kadromuz kiralama alanında danışmanlık hizmeti sunarak gerekli olması halinde kira akitlerini hazırlar. Kira hukukuna dair güncel gelişmeler takip edilir ve bu gelişmeler uygun gerekli düzenlemeler yapılır.

Ekibimiz genç ve dinamik çalışanları ile uzman hizmet sağlar. Kişilerin ihtiyaçlarına uygun doğru ve hızlı destek verilir. Siz de bizimle iletişime geçerek kira hukuku konusunda işlemlerinizin sorunsuz ve hızlı olmasını sağlayabilirsiniz.