Online Avukat ve Hukuki Danışmanlık

online avukat danışmanlık

Tekcan Hukuk Bürosu uzman kadrosu ve alanında tecrübeli avukatları ile hizmet verdikleri hukuk dallarında yalnızca dava ve duruşma takibi işlemlerini değil aynı zamanda hukuki danışmanlık hizmeti ve önleyici hukuk danışmanlığı hizmetlerini de vermektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte artık pek çok iletişim yolu bulunmaktadır. Özellikle koronavirüs salgını ile ilan edilen pandeminin de etkisi ile yasaklar ve kısıtlamaların da getirdiği yeni uygulamalar online görüşme ve toplantıların da sıklığını artırmıştır. Öyle ki bir çok kişi artık görüşmelerini online olarak WhatsApp, Zoom, Google Meets, Skype, Facetime gibi uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Peki, online avukat danışmanlık hizmeti nasıl yapılmaktadır?

Online Avukat Görüşmesi

Hukuki danışmanlık almak isteyen kişilerin hangi şehirde ve ülkede olduğu fark etmeksizin online danışmanlık talebinde bulunabilir ve randevu oluşturabilirler. Esasen online olarak iletişim araçları ile yapılan görüşme ile yüz yüze yapılacak olan görüşme arasında bir farklılık bulunmamaktadır. Yapılan görüşmeden maksimum verimin alınabilmesi için online avukat görüşmesi öncesinde varsa danışmanlık konusuna ilişkin tüm belge ve evrakların online avukatlık veya online danışmanlık hizmeti alınacak avukata gönderilmesi daha faydalı olacaktır.

Online avukat görüşmesi sonrasında yapılan görüşme neticesinde bir dava açılması veya açılmış bir davanın takip edilmesi konusunda taraflar anlaşma sağlayabilirler. Bu durumda vekillik ilişkisinin kurulabilmesi için öncelikle bir vekaletname düzenlenmesi ve bu hususta bir anlaşma sağlanması gerekmektedir.

Online Avukat Görüşmelerinde Gizlilik

Online avukat görüşmelerinde yukarıda da belirttiğimiz gibi bir vekaletname tanzim edilmediği mühletçe avukat ve müvekkil ilişkisi kurulmuş sayılmaz. Buna karşılık online avukat görüşmelerinde de avukatın sır saklama yükümlülüğü devam eder ve görüşmenin yüz yüze yapılmamış olması bu yükümlülüğü ortadan kaldırmaz. Dolayısıyla online avukat görüşmelerinde gizlilik ve mahremiyete önem verilerek bu hassasiyetle yapılmakta herkesin duyabileceği ve bilgi alabileceği şekilde açık olarak gerçekleştirilmemektedir.

Online Avukat Görüşmesi ve Online Hukuki Danışmanlıkta Hangi Sorular Sorulabilir?

Online avukat görüşmesi ve online hukuki danışmanlıkta kişilerin taraf olduğu veya ileride taraf olma ihtimali bulunan her türlü hukuki süreçle ilgili sorular sormak mümkündür. Bir dava açmak isteyen kişi online avukat görüşmesinde elinde delilleri, sürecin nasıl ilerlediğini ve talep ettiği hak ve alacakları bildirir. Bunun üzerine online avukat görüşmesi yapılan avukat konuya ilişkin değerlendirmesini yaparak dava sürecinin ne şekilde işleyeceğini hangi hak ve alacakların talep konusu yapılabileceğini iletecektir. Yine açılmış bir davada süreçle ilgili bilgi edinmek ve işleyişle ilgili detayları öğrenmek isteyen kişiler de online avukat görüşmesi ve online hukuki danışmanlık hizmeti alabilirler.

Sözleşmeye aykırılık, sözleşmesel ilişkide gerçekleşen sorunların çözümü, sözleşme, ihtarname ve ihbarname hazırlanması, hukuki belgelerin incelenmesi gibi hususlar da online avukat görüşmesinde bilgi alınabilecek hususlardır.

Online Avukat Görüşmesi ve Online Hukuki Danışmanlık Ücreti

online avukat danışmanlık
online avukat danışmanlık

Peki, online avukat ve hukuki danışmanlık ücreti ne kadar? Avukatlık hizmeti ücret alınmaksızın yürütülemez. Bu nedenle danışmanlık hizmeti ve görüşmeler de ücretlendirilmektedir. Öyle ki avukatların bağlı bulunduğu meslek birlikleri olan Barolar ücretsiz hukuk hizmeti verilmesini yasaklamaktadır. Online avukat görüşmesi ve online hukuki danışmanlık hizmeti almadan önce ücretlendirmenin ne şekilde yapıldığı hususunda bilgi edinmek gerekmektedir.

YENİ MAKALELER

KATEGORİLER