Patent Avukatı

Patent avukatı, marka ve patent talebi olan müvekkillere sürecin takibi için gerekli olan hukuki desteği sunan avukattır. Patent avukatı aynı zamanda marka ve patent alınırken ortaya çıkabilecek sorunların çözümünde de hukuki bilgisinden destek alınacak olan kişidir.

Marka ve Patent Hukuku Sınai Mülkiyet Kanunu’nda düzenlenmiştir. Sınai Mülkiyet Kanunu’nda marka ve patent haklarının korunması yanında, ihlal durumunda uygulanacak cezai yatırımları da düzenlemiştir.

Marka ve patentin korunması hakkındaki korumalarda faydalanabilmek için marka ve patent sahibinin bir an önce Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurması gerekmektedir. Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurudan sonra tescilin yapılabilmesi için gerekli evrakların hazırlanması ile nispi ve mutlak red sebeplerinin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Tüm bu sürecin başarılı bir şekilde kısa zamanda çözülebilmesi için avukatla takip müvekkilin daha yararına olacaktır.

Marka ve patent haklarının korunabilmesi için Sınai Haklar Kanunu’ndaki tüm genel ve istisnai düzenlemelerin iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu da ancak hukuk eğitimini tamamlamış ve alanında uzmanlaşmış avukatların yapabileceği hukuki bir iştir.

Marka ve patent kişiler için hem ekonomik anlamda gelirlerinin hem de prestijlerini korumak için önemlidir. Markası korunmayan kişilerin (gerçek ya da tüzel kişi) talep edebileceği hakları olsa da itibarların korunması daha önemlidir. Bu koruma da ancak Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescil ile mümkündür.

Marka Nedir?

Marka, sahibini diğer kişi ve teşebbüslerden ayırmaya yarayan, renk, şekil, sayı, ses ya da herhangi biçimsel şekildir. Markasının korumak isteyen kimsenin markasını tescil etmesi gerekmektedir. Bu da Türk Marka ve Patent Kurumu’na yapılacak başvuru ile gerçekleştirilebilmektedir.

Marka tescil edildikten sonra korunduğu gibi izinsiz markayı kullanan kimseler karşı tazminat hakkı da doğurur.

Patent Nedir?

Patent tanımı yapılmadan önce tasarımın tanımının yapılması gerekmektedir. Tasarım bir malın üzerindeki ayırt edici özelliklere verilen isimdir. Patent ise bir buluştur. Patent tescili yapılabilmesi için bir buluşa gerek var iken tasarım için bir geliştirmeye ihtiyaç vardır. Yani tasarıma ortaya yeni bir şey çıkarma yoktur. Olan bir şeyi geliştirme vardır. Patent ve tasarım da tescil edilebilmektedirler.

Patent ve tasarım tescilinde de tıpkı markada olduğu gibi Türk Marka ve Patent Kurumu’na başvurulmuş olması gerekmektedir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki özellikle tasarımda tescil yapılmamış olsa bile hak sahibinin bazı haklardan yararlanma hakkı vardır.

Neden Marka Avukatı ile Çalışılmalı

Marka avukatı ile çalışmak, marka hakkının gerektiği şekilde korunabilmesi için elzem konulardan bir tanesidir. İşin özü marka avukatı diye bir kavram teoride yoktur. Ancak boşanma avukatı, işçi avukatı gibi kavramlarda teoride yoktur. Ancak uygulamada marka avukatı, patent avukatı gibi kavramlar ortaya çıkmıştır.

Marka avukatının, markanın korunması hakkında kişiye sağlayabileceği yararlar şu şekilde özetlenebilmektedir:

 • Marka tescil başvurusu için gerekli hazırlık sürecinin tamamlanması,
 • Marka tescil başvurusunun hukuka uygun bir şeklide gerçekleştirilmesini,
 • Marka tescilinde ortaya çıkabilecek nispi ve mutlak ret sebeplerinin yargı yolu ile ortadan kaldırılmasını,
 • Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarının kullanımına ilişkin hukuki ihtilafların çözümü,
 • Marka hakkına yapılacak tecavüzlerin engellenmesi ve marka sahibinin zararlarının karşılanması noktasında gerekli işlemlerin yapılması,
 • Haksız rekabetten doğabilecek dava hakkının kullanılması,
 • Marka sahibi ile lisans sahibi arasındaki hukuki ilişkinin kurulması ve korunması,

Marka avukatı markanın korunması için yukarıda sayılan işlemlerin yanında tasarımın korunması için de şu işlemleri gerçekleştirebilmektedir:

 • Tasarım tescili için gerekli olan evrakların hazırlanması,
 • Tasarım haklarına tecavüz olduğunda bunun engellenmesi ve tasarımın korunması için cezai yaptırımların hukuka uygun bir şekilde uygulanmasını sağlaması.

Patent Avukatı ile Çalışmanın Önemi

Patent avukatı ile çalışmanın önemi, hukuki sorun yaşanmadan önce hakların sağlıklı bir şekilde korunabilmesi noktasında ortaya çıkmaktadır. Patent, sahibinin büyük emekler sonucu elde ettiği buluşu için verilen tescildir. Emeğin büyüklüğü ve ortaya çıkan buluşun korunması nedeniyle patent sahibinin haklarının korunması elzem bir konudur.

Patent avukatı da tıpkı marka avukatında olduğu gibi aslında uygulamada ortaya çıkan bir isimdir. Ancak teoride olmayan patent avukatının müvekkiline sağladığı yarar oldukça fazladır. Patent avukatının sağladığı yararlar şu şekilde özetlenebilmektedir:

 • Buluş sahibinin patentlenebilir bir buluşa sahip olmadığı noktasında hukuki destek sağlar,
 • Patent başvurusu için ön hazırlık sürecini tamamlar ve gerekli evrakları hazırlar,
 • Patent başvurusunun ne şekilde yapılmasını belirtir ve bunun temel sonucu olarak zaman ve parasal kayıpları önler,
 • Patent sahibine tescilin sağladığı haklar konusunda bilgilendirmede bulunur ve bu hakların korunmasını sağlar,
 • Patent alınan buluşta yeni geliştirmeler yapılmışsa tescilin yeni duruma göre değiştirilmesini sağlar,
 • Patentin sicile tescili sırasında gerekli olan önlemleri alır ve hak kaybı yaşanmasını engeller.

Patent haklarını doğru ve tam bir şekilde korunabilmesi için alanında uzmanlaşmış bir patent avukatı ile çalışılması elzem bir konudur.

Patent, Tasarım ve Markanın Korunmasında Görevli Mahkeme

Patent, tasarım ve marka ile ilgili davalarda görevli mahkeme Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesidir.

Marka ve Patent Davaları Süresi

Marka ve patent davalarının süresi, ortaya çıkan hukuki ihtilafa göre farklılık göstermektedir. Ancak istisnai davalarda süre farklı olmak üzere genellikle yargılama süreci 2 ile 3 sene arasında sürmektedir.

Patent Avukatı Arıyorum

Patent avukatı arıyorum diyorsanız uzman avukatımız Avukat Melda Merve Tekcan ve Tekcan Hukuk Bürosu ekibinden profesyonel hukuki destek talep edebilirsiniz.

Patent avukatı, alanında bilgi ve tecrübeye sahip bir avukat olmalıdır. Patent tescilinden sonra buluş sahibine önemli korumalar sağlamaktadır. Bu korumalardan tam ve doğru bir şekilde faydalanabilmek için hukuki destek alınması elzem bir konudur.