Tadilat Sebebiyle Tahliye & Geçici Tahliye

Tadilat Sebebiyle Tahliye! Konut & İşyeri Onarım ve Tadilatı Sebebiyle Geçici Tahliye

Kira sözleşmesi sonucu kullanıma sunulmuş konut veya işyeri olan taşınmazda kiraya verenin bir takım bakım ve onarım çalışmaları yapması gerekebilir. Türk Borçlar Kanunu 320.maddesinde düzenlendiği üzere; Kiraya veren, kiralananda kira sözleşmesinin feshini gerektirmeyen ve kiracıdan katlanması beklenebilecek olan yenilik ve değişiklikler yapabilir.

Bu yenilik ve değişikliklerin yapılması sırasında kiraya veren, kiracının menfaatlerini gözetmekle yükümlüdür. İşte, tadilat sebebiyle tahliye hakkında ayrıntılar!

Tadilat Sebebiyle Tahliye Davası

Kiralananın belli şartlar altında zorunlu onarımı gerektirmesi halinde Türk Borçlar Kanunu’nun 320. maddesi hükmüne göre geçici tahliye davası açılabilir. Bu dava, Türk Borçlar Kanunu’nun 350/2. maddesinde düzenlenen ve kiralananın tahliyesi başlıklı yazımızda ayrıntılı olarak ele aldığımız “imar ve inşa sebebiyle tahliye”den farklı bir dava türüdür.

Tadilat Sebebiyle Tahliye
Tadilat Sebebiyle Tahliye

Taşınmazda onarım ve bakım yapmak isteyen mülk sahibi, Sulh Hukuk mahkemelerinde açacağı bir dava ile kiralananın geçici olarak tahliyesini sağlayabilir. Mahkemece yapılacak olan incelemede; bakım ve onarımın gerekli olup olmadığı ve bu onarım esnasında taşınmazı kiracının kullanıp kullanamayacağına yönünde araştırma yapılacak ve bilirkişi raporu ile durum tespit ettirilerek sonuca göre karar verilecektir.

Verilen geçici tahliye kararı ancak belli bir süre ile sınırlı olacak ve mahkeme tarafından süre belirlenirken de tadilat ve onarımın ne kadar zaman alabileceğine ilişkin bilirkişi raporu esas alınacaktır. Süre bitimden sonra ise; kiracı tekrar kiralananın kullanımına sunulmasını talep edebilecektir.

Geçici tahliye davası süreye bağlı olmaksızın her zaman açılabilir. Ancak geçici tahliyeye karar verilebilmesi için kiralananın zorunlu onarıma ihtiyacının bulunması gerekir. Genellikle eski eser tescili bulunan yapıların onarımı ve bakımı için Borçlar Kanunu’nda düzenlenen bu hukuki yola başvurulmaktadır.

Kiracının Hakları

Kiraya veren tadilat sebebiyle tahliye talebinde bulunuyorsa bu tadilatı kiracıya ispatlamalıdır. Tadilatın ispatı, kapsamı, niyetin gerçekliği, hakkın kötüye kullanılmaması önemlidir.

İlgili belediyeden tadilat ruhsatı alınmış olması ve bu tadilat ihtiyacının ihtarla kiracıya bildirilmesi gerekir. Tadilat için kiracının oluşabilecek zararları (nakliye vb.) karşılanması gerekir. Ayrıca tadilattan sonra da başka bir kişiye kiraya verilmemelidir.

Ayrıca; tadilat nedeniyle tahliye ihtarname örneği, esaslı tadilat nedeniyle tahliye, tadilat nedeniyle tahliye davası ve tadilat sebebiyle tahliye gibi konularda detaylı bilgi almak için büromuzun gayrimenkul avukatı ile görüşebilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER