boşanma aldatılmak tazminat

“Aldatıldım Tazminat Alabilir Miyim?”

Türk Medeni Kanunu eşler arasında evlilik birliği süresince nasıl hareket edilmesi gerektiği ve eşlerin evlilik ile birlikte üstlendikleri yükümlülükleri de düzenlemektedir. Kanunun, Evliliğin Genel Hükümleri başlıklı üçüncü bölümünde 185. Madde eşlerin evlilik birliğinin mutluluğunu elbirliği ile sağlamakla yükümlü olduklarını, birlikte yaşamak ve birbirlerine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorunda olduklarını belirtmektedir.

Sadakat Yükümlülüğü Ne Anlama Gelir?

Eşler, ilgili kanun maddesinde de belirtildiği üzere evlilik birliği süresince birbirlerine karşı sadakat borcu içindedir. Bu yükümlülük yani sadakat borcu yalnızca cinsel anlamda eşlerin birbirine sadık kalması anlamına gelmez. Eş zamanlı olarak cinsel birliktelik olmasa dahi eşlerden birinin duygusal anlamda bir başkası ile birliktelik veya yakınlık yaşaması da sadakat yükümlülüğüne aykırılık anlamına gelecektir.

İlgili Alan: Boşanma Avukatı

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma 

Sadakat yükümlülüğünün ihlal edilmesi durumunda diğer eş açısından bu, evlilik birliğinin sürdürülmesini artık çekilmez hale gelmesi anlamını taşıyabilecektir. Böyle bir durumda evlilik birliğinin sarsılmasından kaynaklı bir boşanma davası ikame edilebilecektir. Yine bu sadakatsiz davranışlar nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulabilecektir.

Zina Nedeniyle Boşanma 

Zina eşlerden birinin evlilik dışı cinsel ilişkiye girmesidir. Zina özel boşanma sebeplerinden biri olup eşin zina yaptığının kanıtlanması durumunda bunun evlilik birliğini çekilmez hale getirip getirmediğine bakılmaksızın boşanma kararı verilebilecektir. Zina olgusu açık ve net bir şekilde şüpheye yer verilmeksizin eşlerden birinin evlilik dışı cinsel ilişkiye girdiğinin ispat edilmesi ile ortaya koyulabilecektir. Bunun dışında eşlerden birinin başka biriyle flört etmesi, kafe, restoran gibi yerlerde buluşması zinayı kanıtlamak için yeterli olmayacaktır. Zina yapan eş sadakat yükümlülüğünü ihlal etmiştir ve bu nedenle diğer eşe maddi ve manevi tazminat ödemek zorunda bırakılabilecektir.

Aldatan Eşin Sevgilisi Tazminat Ödeme Zorunda mıdır?

Kanunda da açık olarak belirtildiği üzere sadakat yükümlülüğü eşler arasındadır. Dolayısıyla bu yükümlülüğün ihlal edilmemesini ve sadakatle bağdaşmayan davranışların sergilenmemesini ancak eşler arasında talep etmek söz konusu olabilecektir. Eşler arasında sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlardan kaynaklı şayet affedilmediyse tazminat talep etmek mümkündür. Fakat bu davranışlara ortak olan veya bu davranışların gerçekleştirilmesinde rol oynayan kişilerin bu anlamda sorumluluğuna gitmek hukuka ve yasaya uygun olmayacaktır. Yani eşiniz sizi aldattıysa (Bu cinsel veya duygusal bir birliktelik olabilir.) sizi aldattığı kişiyi tespit etmeniz durumunda bu kişiden tazminat talep edemezsiniz.

Daha evvel Yargıtay’ın Hukuk Daireleri arasında görüş farklılıkları var idi. Ancak Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 2017/5 Esas 2018/7 Karar sayılı ve 6.7.2018 tarihli ilamı gereği aldatma eylemine katılan üçüncü kişinin aldatılan eşin mutlak bir hakkını ihlal etmesi söz konusu olmadığı, başka bir anlatımla evlilik birliğinin tarafı olmayan ve dolayısıyla sadakat yükümlülüğü bulunmayan üçüncü kişinin eşler arasındaki evlilik sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklere uyma zorunluluğu bulunmadığı belirtilmiştir.

Eşler ancak birbirlerinden sadakat yükümlülüğüne uygun davranmasını talep edebilir. Üçüncü kişinin sadakat yükümlülüğünün bulunmaması nedeniyle, evli eşle birlikte olan üçüncü kişinin bu davranışının diğer eşin kişilik haklarına doğrudan bir saldırı niteliğinde olduğu söylenemez. Üçüncü kişinin fiilinin haksız fiil olarak nitelendirilebilmesine olanak bulunmadığından sadece aldatma fiiline iştirak etmesi nedeniyle, aldatan eşle birlikte Türk Borçlar Kanunu’nun 61. maddesi çerçevesinde müteselsilen sorumlu tutulabilmesi mümkün değildir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]