Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davaları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar boşanma neticesinde doğacak her türlü sonuç konusunda mutabakat sağlamışlardır. Çekişmeli boşanma davalarında ise taraflar boşanmanın sonuçları konusunda anlaşma sağlayamadıkları için iddiaları doğrultusunda mahkemenin bir inceleme ve değerlendirme yaparak karar vermesini talep edeceklerdir. Peki, boşanma davası ne kadar sürer? Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer ve anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer?

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?
Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davaları için görevli mahkemeler Aile Mahkemeleridir. Tarafların birlikte son 6 aydır yaşadıkları yer veya taraflardan birinin ikamet ettiği yer aile mahkemesinde davanın açılması mümkündür. Davanın yetkisiz mahkemede açılması halinde yetki ilk itiraz olduğundan davalı tarafın cevap dilekçesinde yetkiye itiraz etmiş olması gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Peki, anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer? Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için tarafların en az 1 yıldır evli olması gerekmektedir. En az 1 yıldır evli olan ve boşanmanın sonuçlarında anlaşma sağlayan çiftlerin anlaşmalı olarak kısa sürede boşanabilmeleri mümkündür. Anlaşmalı boşanma davalarında ilk duruşmada boşanma kararı verilir ancak her iki tarafın da duruşmada hazır bulunması gerekir. Taraf bir avukat ile temsil edilseler dahi anlaşmalı boşanmaya karar verilmesi için taraflar bizzat duruşmaya katılmalıdırlar. İlk duruşma günü Mahkemenin yoğunluğuna göre değişmekle birlikte dava açıldıktan sonra 1-3 ay arası bir süreçte verilmektedir.

İlk duruşmada anlaşma protokolünü tarafların beyan etmelerinden sonra Mahkeme protokol gereği boşanmaya karar vermektedir. Duruşma tarihinden sonra en geç 30 gün içerisinde gerekçeli karar yazılacaktır. Akabinde gerekçeli kararın taraflara tebliğinden sonra 2 haftalık sürede itiraz olmaz ise karar kesinleşecek ve Mahkeme bu durumu ilgili nüfus müdürlüklerine bildirecektir.

Çekişmeli Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Peki, çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer? Çekişmeli boşanma davalarında öncelikle dilekçeler aşamasının tamamlanması gerekmektedir. Dava dilekçesi davalı tarafa tensip zaptı ile birlikte tebliğ edildikten sonra davalının cevap vermek için 2 haftalık yasal süresi vardır. Ancak davalı taraf bir defaya mahsus olmak üzere Mahkemeden ek süre talep edebilecektir.

Dava dilekçesine cevap beyanlarını içeren dilekçe davacı eşe tebliğ edildikten sonra 2 haftalık süre içerisinde cevaba cevap dilekçesi verilmelidir. Yine bu dilekçenin davalıya tebliğinden sonra 2 haftalık süre içerisinde cevaba cevaba cevap dilekçesi verilmelidir. Buna dilekçeler teatisi denilmektedir. Yazılı yargılama usulüne tabi davalarda her iki taraf da ikişer dilekçe verecektir. Akabinde Mahkeme dosya ve iş yoğunluğuna göre bir duruşma günü tayin eder. Dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra ortalama 3-4 ay içerisinde ilk duruşma günü verilir.

Çekişmeli boşanma davası tanık sayısı, dosyadaki delil durumu ve iddialara göre değişmekle beraber ortalama 1,5-2 yıl içinde sonuçlanabilmektedir. Çıkan karara itiraz etmek mümkündür. Bu durumda Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf kanun yoluna başvuru yapılabilir. Peki, boşanma davası istinaf ne kadar sürer? Bu durumda dosyanın karara çıkması ortalama 2 yılı bulmaktadır. İstinaf kanun yolu neticesinde verilen kararın lehine olmadığını düşünen tarafın Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunması mümkündür. Temyiz sürecinde ise yine ortalama 2 yıllık bir süreyi ön görmek gerekecektir. Bunlar ortalama süreler olarak verilmiş olup iş yüküne ve dosyanın niteliğine göre daha kısa veya daha uzun zamanlarda sonuç elde etmek söz konusu olabilecektir.

Ayrıca; aldatma boşanma davası ne kadar sürer gibi konularda da ayrıntılı bilgi almak için hukuk büromuzun boşanma avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER