Çekişmeli Boşanma

Çekişmeli Boşanma

Boşanma davaları iki şekilde açılabilir: Anlaşmalı Boşanma Davası ve Çekişmeli Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar boşanmanın neticeleri konusunda anlaşma sağlar ve bunu bir protokol ile imza altına alırlar. Bu protokolde belirlenen şartlar doğrultusunda yetkili Aile Mahkemesi boşanma kararı vermektedir. Anlaşmalı boşanma davaları kısa sürede sonuçlanabilecektir. Ancak taraflar nafaka, velayet, ziynet eşyaları, tazminat, mal paylaşımı konularında mutabakat sağlayamamışlarsa bu durumda talepler ve deliller çerçevesinde Mahkemece yapılan değerlendirme doğrultusunda karar verilecektir. Peki, çekişmeli boşanma nedir ve sebepleri nelerdir? işte tüm ayrıntılar!

İlgili Alan: Boşanma Avukatı

Çekişmeli Boşanma Sebepleri Nelerdir?

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 161 ve devamı maddelerinde boşanma sebepleri sayılmıştır. Bu sebeplerden herhangi birinin varlığı halinde taraflar boşanmanın sonuçları konusunda anlaşma sağlayamamışsa çekişmeli boşanma davası açılacaktır. Boşanma sebebi olarak gösterilen konu her ne ise davacı tarafın boşanma sebebine ilişkin delillerini mahkeme dosyasına ibraz etmesi gerekir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat

Bu tür boşanma davasında boşanmada kusurlu olan tarafın maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verilebilecektir. Öncelikle davacı tarafın bu konuda talepte bulunması, maddi ve manevi zararın meydana geldiğini ispat etmesi gerekecektir. Maddi ve manevi tazminat talebi boşanma davası ile birlikte ileri sürülebileceği gibi boşanma davası açıldıktan sonra ayrı bir dava açılarak da ileri sürülebilir. Böyle bir durumda davanın boşanma davası kesinleştikten sonra en geç 1 yıl içinde açılmış olması gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken husus tazminat, boşanmanın fer’i niteliğinde olduğundan boşanma davası ile birlikte maddi ve manevi tazminat talep edilmesi halinde tazminat talebi ayrıca harçlandırılmaz. Ancak boşanma davası açıldıktan sonra maddi ve manevi tazminat talep edilmesi durumunda talep edilen rakam üzerinden harç ödenmesi gerekecektir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Nafaka ve Miktarı

Çekişmeli Boşanma
Çekişmeli Boşanma

Bu tür boşanma davasında şayet müşterek çocuk varsa velayet hakkı kendisinde bulunmayan taraf diğer eşe müşterek çocuk için yargılama devam ederken tedbir nafakası, yargılama neticelendikten sonra ise iştirak nafakası ödemek zorunda bırakılabilir. Nafaka, çocuğun giderlerine katılmak için ödenecek olup nafaka yükümlüsünün maddi gelir durumu nafakanın miktarının belirlenmesinde önem taşır.

Yine boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olan taraf, diğer taraftan yargılama devam ederken tedbir nafakası, yargılama neticelendikten sonra ise yoksulluk nafakası ödenmesini isteyebilecektir. Mahkemenin bu durumda dikkat edeceği husus nafaka talebinde bulunan tarafın maddi durumu ve nafakaya ihtiyaç duyup duymadığıdır. Nafaka miktarının belirlenmesinde yine nafaka yükümlüsünün maddi gelir durumu dikkate alınacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Velayet

Müşterek çocuğun bulunması halinde taraflar velayet hakkının kimde kalacağı hususunda anlaşma sağlayamamışlarsa hakim, çocuğun üstün menfaatini gözetmek suretiyle velayet hakkının hangi tarafta kalacağına karar verecektir. Velayet hakkını kullanma yetkisi verilmeyen taraf, çocuk ile arasında uygun günlerde kişisel ilişki tesisi kurulmasını talep edebilecektir. Burada mahkemenin göz önünde bulunduracağı kriterler çocuğun eğitimi, sağlığı, ihtiyaçları gibi hususlardır. Mahkeme, çocuğun gelişimine en uygun şekilde velayet ve kişisel ilişki hususlarını düzenlemekle yükümlüdür.

Boşanma davası sona erdikten sonra velayet hakkı kendisine verilmeyen taraf daha sonra velayet hakkının değiştirilmesini gereken hususların meydana geldiği iddiasında ise velayetin değiştirilmesi davası açabilecektir.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı Nasıldır?

Mal paylaşımı, evlilik sona erdikten sonra gerçekleştirilecek olan bir süreçtir. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar mal paylaşımının ne şekilde olacağı hususunda protokolde belirlenen şekillerde hareket edecekse de çekişmeli boşanma davalarında davanın kesinleşmesinden sonra mal paylaşımının ne şekilde yapılacağı hususu görüşülecektir.

Mal paylaşımı davası boşanma davasından ayrı bir dava olarak açılmalıdır. Karşı tarafın mal kaçırma niyeti olması ve mal paylaşımı davası neticelendiğinde tahsil kabiliyeti bakımından yaşanabilecek sorunları en aza indirmek için boşanma davası ile birlikte mal paylaşımı davası açılabilir ve tedbir kararı ile diğer eş üzerine kayıtlı malvarlıklarının 3. kişilere devri önlenebilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Eşlerden Biri Boşanmak İstemezse Sonuç Ne Olur?

Açılmış olan bu tür boşanma davasına diğer tarafın katılmaması, duruşmaları takip etmemesi yahut yasal sürece dahil olsa dahi boşanmak istemediğini beyan etmesi söz konusu olabilir. Davalı tarafın mazereti olmaksızın duruşmalara katılmaması halinde yokluklarında işlemler devam edecektir. Yani karşı tarafın duruşmaya gelmemesi süreci olağan dışı bir sürede uzatmayacak ve yargılama olumsuz bir etki yapmayacaktır. Hatta duruşmalara katılmayan tarafın yokluğunda verilen kararlara itiraz hakkını da kaybedecektir. Neticesi itibariyle taraflardan birinin boşanmak istemesi durumunda boşanma sebeplerine konu iddialarını ispat edememesi halinde davanın reddine karar verilmesi ihtimali de söz konusu olabilecektir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Taraflar Duruşmalara Katılmak Zorunda mı?

Çekişmeli boşanma davalarında tarafların duruşmaya katılım sağlamaları zorunlu değildir. Taraflar kendisini bir avukat aracılığıyla mahkemede temsil ettirebilecektir. Anlaşmalı boşanma davalarının aksine bu boşanma davalarında tarafların hazır bulunmaması yasal sürecin ilerlemesinin önünde bir engel teşkil etmemektedir.

Ayrıca; çekişmeli boşanma ne kadar sürer, çekişmeli boşanma dilekçesi ve bunlar gibi konularda bilgi almak için hukuk büromuzun boşanma avukatı ile iletişime geçebilir ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER