Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılan İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenir Mi?

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılan Kişiye Kıdem Tazminatı Ödenir Mi?

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılan İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenir Mi sorusu yeni evlenen ve işinden ayrılmayı düşünenler tarafından çok fazla sorulan bir soru.

4857 Sayılı İş Kanunu bugün işçi-işveren ilişkilerinin düzenlenmesinde ve uyuşmazlıklarında uygulanmaktadır. 1475 Sayılı İş Kanunu yürürlükten kalkmışsa da bir kısım maddeleri uygulanmaya devam etmektedir. 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi kıdem tazminatının alınabilmesi koşullarını düzenlemektedir. Bu koşullardan biri de kadın işçinin evlilik nedeniyle işten ayrılmasıdır.

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılan Kişinin Kıdem Tazminatı Alma Şartları

Evlilik nedeniyle işten ayrılmada kıdem tazminatı koşullarını düzenleyen kanun hükmüne göre:

“…kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.”

Yani evlenen kadın işçi, evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde evliliğini gösterir belge ile işyerine başvurursa ve kıdem tazminatı için yeterli hizmet süresi var ise işveren, kıdem tazminatını ödemek zorundadır. Öncelikle kadın işçinin evliliği gösterir belge ile işverene başvurması gerekir. Akabinde işveren kıdem tazminatını ödemekle mükellef olacaktır.

İşveren Kıdem Tazminatını Ödemezse Ne Yapılabilir?

Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın işçi kıdem tazminatını alamazsa öncelikle arabulucuya başvurmalı, anlaşma sağlanamaması halinde dava açmalıdır. Açılacak olan davada kıdem tazminatı hesaplanarak işçiye ödenecektir. Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın işçi daha sonra başka bir iş yerinde çalışmaya devam edebilecektir. Bu durum işverene kıdem tazminatını ödemekten kaçınma hakkı tanımaz.

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılırken İhbar Süresi Var Mıdır?

Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın işçinin işverene ihbar sürelerine uyarak önceden haber vermesi zorunluluğu bulunmaz. Bu nedenle de evlilik tarihinden sonra 1 yıl içerisinde işverene bu nedenle ayrılacağını bildiren işçinin ihbar süresinde çalışması istenemez.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER