ihbar tazminatı

İhbar Tazminatı Alacağı Davası

Öncelikle ihbar tazminatı nedir? Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi veya işveren tarafından 4857 sayılı iş kanununun 17. maddesinde belirlenen sürelere uyulmaksızın sonlandırılması durumunda, sözleşmeyi sonlandıran tarafın karşı tarafa ödemekle yükümlü olduğu parasal tutara ihbar tazminatı denilmektedir.

İlgili Alan: İş Hukuku

İhbar Süresi

İhbar tazminatı süreleri 4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca işçi 1 aydan 6 aya kadar çalışmışsa 2 hafta, 6 ay ile 1,5 yıl arasında çalışmışsa 4 hafta, 1,5 yıldan 3 yıla kadar çalışmışsa 6 hafta ve 3 yıldan uzun sürelerde 8 haftadır.

ÇALIŞMA SÜRESİİHBAR SÜRESİ
6 aydan az olan çalışma dönemi için2 hafta
6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için4 hafta
1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için6 hafta
3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için8 hafta

İhbar Tazminatının Kıdem Tazminatından Farkı

Kıdem tazminatından farklı olarak ihbar tazminatı sadece işveren tarafından işçiye yapılan bir ödeme değildir. Eğer işçi de belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmış olduğu işyerinde, iş sözleşmesini herhangi bir haklı nedeni olmaksızın ve yukarıda sıralanan bildirim sürelerine uymaksızın feshederse işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalacaktır.

İhbar İle İlgili Makaleler:

İhbar Süresi Ne Kadardır?

[Toplam:1    Ortalama:5/5]