Korona İş Kazası Mıdır? Koronavirüs İş Kazası Sayılır Mı?

Korona İş Kazası Mıdır? Koronavirüs İş Kazası Sayılır Mı?

Koronavirüs (2019-nCoV), ilk olarak Çin’in Wuhan eyaletinde aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüs türüdür. Ne yazık ki ülkemizde 10.03.2020 tarihi itibariyle ilk vaka rapor edilmiş ve bu bağlamda Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarını harekete geçirmiştir. Bu kapsamda birçok işveren işini durdurmak zorunda kalmış birçoğu ise uzaktan çalışma modeline geçiş yapmıştır. İşte, korona iş kazası mıdır, konusuyla ilgili tüm ayrıntılar.

İlgili Alan: İş Hukuku

İş Kazası Nedir?

İşte, iş kazası nedir sorusunun cevabı:

  • Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
  • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
  • Sigortalının işvereni tarafından verilen görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  • Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
  • Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında
    meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaya denir.

İş Kazası Meydana Geldiğinde Bildirimi Kim Ne Zaman Yapmalıdır?

İşveren önce kolluk kuvvetlerine ve hemen ardından Sosyal Güvenlik Kurumu’na en geç kazadan sonraki 3 iş günü içerisinde bildirim yapmakla yükümlüdür. Ancak önemle belirtmek gerekir ki, bu süre eğer iş kazasının işverenin kontrol ve hakimiyet alanı dışındaki yerlerde meydana gelir ise, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlayacaktır. Bildirimin işveren tarafından yapılmaması hali söz konusu olur ise bu durumda kazadan zarar gören işçi tarafından yerine getirilmelidir.

Koronavirüsü İş Kazası Sayılır Mı?

korona iş kazası mıdır
korona iş kazası mıdır

Peki, korona iş kazası mıdır? Daha çok yeni gündeme gelen Korona virüsü herkesi tedirgin etmiş durumdadır. Haliyle çok yeni olmasından dolayı henüz konu ile alakalı net bir görüş bütünlüğü sağlanmamıştır. Bütün dünyayı etkisi altına alan virüs birçok ülkede hayatı durdurmuş durumda. Özellikle kalabalık alanlarda bulunmak insanlar ve özellikle çalışanlar için risk haline geldi. Plazalar, iş ve alışveriş merkezleri ile üretim alanlarında yani virüsün yayılabileceği yerlerde olmak şimdiden endişeye neden olmuş durumda her şeyden öte işe ulaşımını toplu taşıma ile sağlayan bireyler bu durumdan fazlasıyla muzdarip. Geçmiş zamanlarda domuz gribi sebebi ile doktrinde yer almış olan Yargıtay kararlarının burada da değerlendirmeye tabi tutulması gerektiği kanaatindeyiz.

Yargıtay Hukuk Dairesi Kararına Göre

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2018/5018 Esas, 2019/2931 Karar sayılı ve 15.4.2019 tarihli kararında belirtildiği üzere;

“Sonradan oluşan zarar ile olay arasında uygun illiyet bağı bulunması koşuluyla olay iş kazası kabul edilmelidir. Somut olayda, tır şoförü olan davacı murisinin 26.11.2009 tarihinde davalı işveren tarafından Ukrayna’ya sefere gönderildiği, 11.12.2009 tarihinde Türkiye’ye giriş yaptığı, Adli Tıp Kurumu raporunda, H1N1 virüsünün kuluçka süresinin 1-4 gün arasında değiştiği, murisin 13.12.2009 tarihli hastaneye başvurusunda belirttiği şikayetlerin hastalığın başlangıç belirtileri olduğu taktirde hastalığın bulaşmasının bu tarihten 1-4 gün öncesinde gerçekleşmiş olacağının bildirildiği, buna göre davacı murisinin, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle Ukrayna’ya yapılan sefer sırasında bulaştığı yukarıda belirtilen rapor kapsamından anlaşılan H1N1 virüsüne bağlı olarak, daha sonra meydana gelen ölümünün iş kazası olarak kabul edilmesi gerektiği açıktır. O halde, davacı ve davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 15/04/2019 gününde oy çokluğuyla karar verildi.”

Koronavirüsün işyerinde yayılmasını engellemek için gerekli tüm önlemlerin alınması, iş sağlığı ve güvenliği için dezenfekte işlemlerinin eksik olarak yapılmış olması gerekmektedir. Bilindiği üzere tazminat hukukunun temel ilkesi; kusur yok ise tazminat yoktur. Buna göre işçinin, iş yerinde yahut işverenin işini yaparken koronavirüs ile enfekte olması halinde bunun bir iş kazası olduğunu ve hastalık nedeniyle meydana gelecek maddi ve manevi zararlardan işverenin sorumluluğunun doğacağını söylemek mümkündür.

İstihdam Edilen Çalışanların Evden Çalışmaları Mümkün Müdür?

İş Kanunu’nun 14. maddesinde uzaktan çalışma hüküm altına alınmıştır. Buna göre, işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi uzaktan çalışma olarak tanımlanmıştır. İşverenlerin, işin niteliğinin müsaade ettiği ölçüde işçiler için farklı çalışma modellerini tercih etmesi bu süreçte atılması gereken en önemli adımdır. Yine 18.03.2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığınca açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çerçevesince istihdam kaybına sebebiyet vermeksizin bu sürecin atlatılmasının hedef alınacağı belirtilmiştir. Bu bağlamda işverenlerin salgın hastalık süresince işçilerin sağlığını tehlikeye atmaktan kaçınacak önlemler alması gerekmektedir. Aksi halde meydana gelecek olaylardan sorumluluklarının doğması ihtimali de söz konusudur.

Ayrıca; corona iş kazası mıdır, sorusuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için iş hukuku avukatımızla görüşebilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER