Kötü Niyet Tazminatı Nedir?

Kötü niyet tazminatı iş güvencesinden yararlanamayan işçinin, belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından kötü niyetli olarak feshedilmesinin hukuki yaptırımıdır. İş güvencesi hükümlerinden yararlanamamak demek ise kişinin işe iade davası açma için şartlarının oluşmamasıdır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 11.07.2007 Tarihli, 2007/9-549 Esas ve 2007/543 Karar Sayılı kararında:

“İş sözleşmesinin fesih tarihinde yürürlükte bulunan 4857 sayılı Yasa’nın 17. maddesinde düzenlenen kötü niyet tazminatının hüküm altına alınabilmesi için, davacının aynı yasanın 18-21 maddelerinde düzenlenen iş güvencesi hükümlerinden yaralanacak durumda olmaması gerekir. Akdin feshi tarihinde işyerinde 30 işçi çalışıp çalışmadığı, dosya içeriğinden anlaşılamamaktadır. Bu husus belirlenmeden kötü niyet tazminatının yazılı şekilde hüküm altına alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir”şeklinde hüküm kurulmuştur. 

Kötü Niyet Tazminatı Ne Kadardır?

Kötü niyet tazminatı miktarı genellikle fesih bildirim süresinin üç katı tutarında bir tazminat olarak hesaplanmaktadır. Buna göre:

ÇALIŞMA SÜRESİİHBAR SÜRESİKÖTÜ NİYET TAZMİNATI MİKTARI
6 aydan az olan çalışma dönemi için2 hafta x 36 haftalık ücret
6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için4 hafta x 312 haftalık ücret
1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için6 hafta x 318 haftalık ücret
3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için8 hafta x 324 haftalık ücret

 

 

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
İlginizi çekebilir:  Tacirler Arası Yapılan Ticari Sözleşmeler