Haksız Fiil ve Tazminat Davası – Estetik Sonrası Komplikasyon İçin Tazminat

Haksız Fiil ve Tazminat Davası - Estetik Sonrası Komplikasyon İçin Tazminat

Lazer epilasyon uygulamaları son yıllarda hastane, tıp merkezi, polikliniklerde yapılmaya başlanmıştır. Lazer epilasyon için bu alanda deneyimli kişilerce yönetilen ve uzman bir kadro ile çalışan merkezleri tercih etmeniz çok daha sağlıklı olacaktır.  Bilindiği üzere lazer epilasyon uygulamaları belli aralıklarla yapılan birden fazla seans olarak gerçekleştirilmektedir. Söz konusu uygulama neticesinde zarar gören hatta vücudunda kalıcı izler kalan birçok kimse bulunmaktadır. Bu durumda zarar göre kişinin haklarından bahsedeceğiz. Haksız fiil ve tazminat davası nedir?, Tüketici işlemi nedir?, işte detaylar…

Tüketici İşlemi Nedir?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun tüketiciyi “Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi…” şeklinde tanımlamaktadır. Kanundaki ifadeden anlaşıldığı üzere; mesleki veya ticari amaç gütmeyen, kazanç elde etmek yerine kullanım veya yararlanma odaklı hareket eden gerçek veya tüzel kişilere tüketici denir.

Tüketici işlemi ise yine 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da: “Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır. Söz konusu işlemin tüketici bakımından açısından mesleki ve ticari bir amaçla yapılmaması ön koşuldur. Lazer epilasyon işlemi için hizmet alan kişi de kanundaki tanım gereği tüketici pozisyonundadır.

Lazer Epilasyon Neticesinde Meydana Gelen Komplikasyonlar Sebebi İle Açılan Davada Görevli Mahkeme Hangisidir?

Haksız Fiil ve Tazminat Davası
Haksız Fiil ve Tazminat Davası

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2017/2328 E 2017/4047K sayılı 21.11.2017 tarihli ilamı;
‘’ Somut olay değerlendirildiğinde; davacının yasada tanımlanan şekilde tüketici ve davalının da satıcı (hizmet sağlayıcı) olduğu anlaşılmaktadır. Sözleşme ve dava dilekçesi içeriğine göre lazer epilasyon hizmeti niteliği gereği, tedavi veya estetik amaçlar dışında yapıldığında davaya bakmaya genel mahkeme değil tüketici mahkemesi görevlidir.

Lazer epilasyon uygulamasından kaynaklı bir uyuşmazlık yaşamanız halinde söz konusu davanın Tüketici Mahkemelerinde görülmesi gerekmektedir.

Haksız Fiil ve Tazminat Davası

Şimdi, haksız fiil ve tazminat davası konusuna değinelim. Haksız fiil, hukuk kurallarına aykırı bir şekilde diğer bir kişinin malvarlığı veya şahıs varlığında zarar meydana gelmesine neden olan eylemdir. Haksız fiilinden dolayı sorumluluğun doğabilmesi için zararın meydana gelmesi tek başına yeterli değildir; ayrıca haksız fiili işleyen kişinin zararın meydana gelmesinde kusuru ve fiil ile zarar arasında da nedensellik bağının olması gerekmektedir.

Haksız fiil neticesinde zarara uğrayan kişi maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

Maddi tazminat davası, ölüm sebebiyle destekten yoksun kalma, maluliyet ve işgücü kaybı gibi bedensel zararlardan kaynaklanabileceği gibi malvarlığı değerlerinin zarar görmesinden de kaynaklanabilir.

Manevi tazminat davası, haksız bir fiil veya işlem nedeniyle davacının ruhsal bütünlüğünü bozan manevi acıların giderilmesi amacıyla açılır.

Lazer epilasyon uygulaması neticesinde uygulama yapılan bölgede yanıklar oluşan kişi bu durumdan kaynaklı maddi ve manevi zararlarının tazminat davası açmak suretiyle giderilmesini talep edebilir. Böyle bir durumda kişinin beklediği amaca uygun şekilde işin teslim edilip edilmediği ve taahhüt edilen neticenin gerçekleştirip gerçekleştirmediği hususlarının Mahkemece öncelikli olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu noktada deliller, iddianın ispatı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu gibi bir sorunla karşılaşmanız halinde olayın hemen akabinde bir sağlık hukuku avukatında yardım almanız yargılamada aleyhinize bir durumun gelişmemesi açısından önem taşımaktadır.

Hukuk büromuzdan haksız fiil ve tazminat davası ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için hukuki danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER