İşsizlik Maaşı Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

İşsizlik Maaşı Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Sigortalı olup işsiz kalanlar eğer 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşırsa, bu halde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemeye işsizlik maaşı adı verilir.

Kimler İşsizlik Maaşından Faydalanabilir?

İşsizlik maaşında bir hizmet sözleşmesine dayalı olarak çalışan sigortalılar, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılardan isteğe bağlı prim ödeyenler sandıklara tabi sigortalılar ve ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı işçiler işsizlik sigortası kapsamındadır.

İşsizlik Maaşından Yararlanma Koşulları Nelerdir?

 1. Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
 2. Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
 3. Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
 4. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İşsizlik Maaşı İçin Nereye Başvuru Yapılmalıdır?

İşsizlik Maaşı
İşsizlik Maaşı

Sigortalı bir işte çalışırken arzusu ve hatası olmadan işten çıkarılan sigortalının son üç yıl içinde 600 gün işsizlik sigorta primin bulunması ve işten atılmadan önce en az 120 gün iş sözleşmesine tabi çalışmış olması şartıyla iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra İŞKUR‘a bizzat ya da www.iskur.gov.tr veya https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu linklerinden başvuru yapması lazımdır.

İşsizlik Maaşı Başvuru Süresi Var Mıdır?

İşsizlik maaşı başvuru süresi: İşsiz kalan sigortalı, hizmet sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR’a şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekmektedir.

Bahsi Geçen Son 120 Günde Kesinti Sayılmayan Haller Nelerdir?

Hizmet sözleşmesini kendi isteği ve kusuru dışında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde,

 • Hastalık,
 • Ücretsiz izin/aylıksız izin
 • Disiplin cezası
 • Gözaltına alınma,
 • Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,
 • Kısmi istihdam,
 • Grev,
 • Lokavt,
 • Genel hayatı etkileyen olaylar,
 • Ekonomik kriz,
 • Doğal afet,
 • Fesih tarihinde çalışmamış
 • Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
 • Kısa çalışma ödeneği
 • Yarım çalışma ödeneği

nedenleriyle hizmet sözleşmesi devam etmekle birlikte prim yatırılmaması halinde, prim yatırılmayan bu süreler son 120 gün şartının değerlendirilmesinde kesinti sayılmamaktadır. Bununla birlikte, 18.01.2019 tarihi ve sonrasında hizmet akdi sona erenler için, aynı işverenle olup olmadığına ve eksik gün nedenlerine bakılmaksızın hizmet akdinin feshinden önceki son 120 günlük dönemde hizmet akdinin bulunması halinde son 120 gün şartının sağlanması bakımından yeterlidir.

İşsizlik Maaşının Süresi Var Mıdır?

Kanunda yer alan diğer şartları sağlaması halinde hizmet sözleşmesinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

• 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
• 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
• 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,
süre ile işsizlik maaşı verilmektedir.

İşsizlik Maaşını Kimler Alamaz?

İşsizlik sigortası kapsamında olmayan sigortalılardan başlıcaları;

 1. Memurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na tabi çalışanlar,
 2. Hakimler ve Savcılar Kanunu’na tabi çalışanlar,
 3. Yüksek Öğretim Kanunu’na, Yüksek Öğretim Personel Kanunu’na tabi çalışanlar,
 4. Bağ-kurlular (işsizlik sigortası yerine esnaf ahilik sandığı)
 5. Hizmet akdine dayalı çalışmayanlar,
 6. İşçi sendika ve konfederasyonları ile sendika başkanlıklarına seçilenler,
 7. Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan film, tiyatro, gösteri, ses, müzik, resim, heykel ve benzeri işlerde uğraşanlardan hizmet akdi ile çalışmayanlar,
 8. Askerlik hizmetini er veya erbaş olarak yapanlar ile yedek subay okulu öğrencileri
 9. Meslek lisesi veya yükseköğrenimde staja tabi tutulan öğrenciler,
 10. Ceza infaz kurumunda çalıştırılan hükümlüler,
 11. Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstelenen işverenlerce yurtdışındaki işyerlerinde çalışmak üzere götürülen Türk İşçilerdir.

İşsizlik Maaşının Ödenme Tarihi nedir?

Sigortalı işsizin yapmış olduğu işsizlik ödeneği başvurusu izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. Sigortalı işsiz, işsizlik maaşını, nüfus kâğıdı ile birlikte herhangi bir PTT şubesine başvurarak her ayın 5’inde alabilir

İşsizlik Maaşı Alma Kodları Nedir?

Sigortalının işsizlik sigortasından faydalanması için en önemli şart kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmiş olmasıdır. Bu nedenle sigortalılar işten çıkarıldıklarında çıkarılma neden olarak gösterilen kodlar burada önem taşımaktadır. Sigortalılar aşağıdaki kodlardan biri ile çıkış verilmesi durumunda işsizlik maaşı alabilirler;

Fesih Kodu SGK Fesih Nedeni

04 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
05 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
12 Askerlik
15 Toplu işçi çıkarma
17 İşyerinin kapanması
18 İşin sona ermesi
23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

İşsizlik Maaşı Haczedilebilir Mi?

Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen işsizlik maaşlarının nafaka borçları dışında haczi veya bir başkasına devir ve temliki mümkün değildir.

Askere Gidenler İşsizlik Maaşına Hak Kazanır Mı?

Askerlik görevini yerine getirmek için işten ayrılan sigortalı çalışanlara işten ayrılmalarının akabinde işsizlik maaşı ödenmeyecektir. Ancak askerlik hizmetinin sona ermesinden sonra yeni bir iş bulamayan kişi askerlik görevinin sona ermesinden sonraki 30 gün içerisinde işsizlik maaşı için İŞKUR’a başvuruda bulunabilirler. 30 günlük süre hak düşürücü nitelikte değildir ancak 30 günden sonraki her gün geçirilen süre kadar bir maaş ödemesi kaybına sebep olacaktır.

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılanlar İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

İşsizlik sigortasından yararlanmak için ön koşul çalışanın kendi istek ve kusuru olmaksızın işini kaybetmesidir. Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın işçi kıdem tazminatına hak kazanır ancak yine de kişi kendi isteği ile işten ayrıldığından işsizlik maaşına hak kazanmayacaktır.

Geriye Dönük İşsizlik Maaşı Bağlanabilir Mi?

İşsizlik maaşı için başvuru yapıldığında İŞKUR’un dikkate aldığı ilk husus işveren tarafından işçinin işten çıkış kodunun ne şekilde bildirildiğidir. İşçi iş akdini haklı nedenle feshetmiş olsa bile  bu durum yargılamaya tabi olacağından işverenler çıkış kodunu işsizlik maaşı alınmasına engel olacak şekilde bildirebilirler. Bu durumda da işçi, işsizlik maaşı alamayacaktır. İşçi işten ayrıldıktan sonra arabuluculuk sürecinde anlaşma sağlarsa yahut açtığı dava lehine sonuçlanıp kesinleşirse bunu gösterir belgelerle İŞKUR’a başvuru yapması halinde işsizlik maaşını alabilecektir.

Ayrıca; işsizlik maaşı hesaplama, işsizlik maaşı nasıl alınır, işsizlik maaşı alma şartları, işsizlik maaşı sorgulama, işsizlik maaşı ne kadar gibi konularda da hukuk büromuzdan detaylı ve daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Hukuki danışmanlık hizmeti için İş hukuku avukatımızla görüşebilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER