Miras Taksim Sözleşmesinden Kaynaklı Tapu İptal ve Tescil Davaları

Miras Taksim Sözleşmesinden Kaynaklı Tapu İptal ve Tescil Davaları

Miras bırakanın vefatı sonrasında mirasçılar miras mallarının ne şekilde paylaşılacağı hususunda anlaşma sağlamaları halinde bunu miras taksim sözleşmesi ile yazı altına alabilirler. Ancak tarafların anlaşması ve sözleşmenin yapılması sonrasında sözleşmedeki taahhütlerine uymayan tarafların bulunması durumunda taşınmazlar bakımından tapu iptal ve tescil davaları gündeme gelebilmektedir.

Miras Taksim Sözleşmesinden Kaynaklı Tapu İptal Davası

Miras taksim sözleşmesinde yer alan hükümlere uyulmadan bir satış ve devir işlemi yapıldığı takdirde bu işlemlerin iptal edilmesi için açılacak davaya miras taksim sözleşmesinden kaynaklı tapu iptal ve tescil davaları denir.

Bu davayı mirasçılar açabilir. Davayı açtıklarında karşı taraf olarak Tapu Sicil Müdürlüğü gösterilemez. Dava da husumetli olarak taşınmaz üzerinde satış ve devir işlemi yapan kişiler gösterilir. Ayrıca diğer tüm davalarda olduğu gibi bu dava da geçerli olan kural ölülere karşı davanın açılamayacağıdır.

Aynı zamanda bu davanın açılmasında illa ki sözleşme hükümlerine aykırı bir tapuda satış ve tescil işlemlerinin yapılmış olması aranmaz. Ayrıca mirasçılar bu davayı açarak taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkının kendisine geçmesini de isteyebilirler.

Miras taksim sözleşmesinin yapılmasından itibaren tüm mirasçılar bu sözleşmeye göre hareket etmek zorundadırlar. Dolayısıyla mirasın paylaşımı da miras taksim sözleşmesine göre yapılır. Ancak mirasın paylaşımında oluşacak sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunların hepsi tapu iptali ve tescil davasına konu olmaktadır.

İlgili Alan: Miras Avukatı

Tapu iptal ve tescil davaları
Tapu iptal ve tescil davaları

Miras taksim sözleşmesinden kaynaklı tapu iptal ve tescil davaları, miras taksim sözleşmesinin iptalinden farklıdır. Buradaki tapu iptal ve tescil davasında miras taksim sözleşmesinde yer alan miras üzerindeki payların yanlış işlemler ile paylaştırılması konu edilir. Miras taksim sözleşmesinin iptali ise sözleşmeyi geçersiz hale getirilmesi ele alınır.

Miras taksim sözleşmesinden kaynaklı olarak açılacak tapu iptal ve tescil davalarında 2 farklı talep konusu olabilecektir. Yani hem sözleşmenin uygulanması maksadı ile hem de sözleşmeye aykırı davranışlar nedeniyle taşınmazlar üzerinde hak iddia eden taraf veya taraflar tapu iptali ve tescil davası açabileceklerdir. Bu gibi durumlarda hak kaybı yaşamamak adına alanında uzman bir miras hukuku avukatı ile çalışmak önemlidir. Aksi halde hem hakkınız olan taşınmazdaki hak sahipliğinizi kaybedebilir hem de dava masraflarına katlanmak zorunda kalabilirsiniz.

Ayrıca sitemizde yer alan diğer tapu iptal ve tescil davaları makale örneklerini de okuyabilirsiniz. Miras hukuku avukatımız ile görüşerek daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER