Kıdem Tazminatı Hesaplama ve 2021 Kıdem Tazminatı Tavan Ücreti

Kıdem Tazminatı Hesaplama ve 2021 Kıdem Tazminatı Tavan Ücreti

Kıdem tazminatı işçinin çalışması neticesinde belli koşulların oluşması durumunda çalıştığı işyerindeki emek ve mesaisinin karşılığı olarak ödenen tazminat türüdür. Ayrıca kıdem tazminatında tavan ücret uygulaması adı verilen bunun üzerinde ücret alan işçilerin kıdem tazminatının gerçek ücreti değil, tavan ücret üzerinden hesaplandığı bir uygulama bulunmaktadır. Kıdem tazminatında tavan ücret her yılın ve yılın ikinci yarısının başında açıklanmaktadır. Peki, 2021 kıdem tazminatı tavanı nedir? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? Kıdem tazminatı alma şartları, kıdem tazminatı nasıl alınır?  İşte tüm ayrıntılarıyla kıdem tazminatı hakkında bilinmesi gerekenler.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı nedir? İşverenlerin çalışanlarına ödediği tazminatlardan biri olarak karşımıza çıkan kıdem tazminatı 4857 Sayılı İş Kanunu’nda düzenlenen şartlar gerçekleştiği takdirde işçiye çalıştığı dönem için ödenen tazminat türüdür.

KIDEM TAZMİNATININ ŞARTLARI NELERDİR?

Peki, kıdem tazminatı şartları nelerdir? Kıdem tazminatının öncelikle bir işçilik alacağı olduğunu belirterek kıdem tazminatının alınabilmesi için kanunda öngörülen bazı şartların arandığını belirtmek gerekir. Kıdem tazminatının alınabilmesi için aranan şartlar şunlardır;

 1. İşçinin 1 yıllık kıdeminin olması gerekir. Yani işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için öncelikle aynı işverene ait işyerinde veya işyerlerinde toplam 1 yıldır çalışıyor olmalıdır. Kıdem süresi 1 yılın altında ise o işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.
 2. Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için diğer bir şart ise iş akdinin haklı feshi ile sonlandırılmasıdır. İşçinin iş akdi yazılı veya sözlü olması fark etmeksizin haklı olarak feshedildiği sürece işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Belirtmek gerekir ki işçinin iş akdinin yazılı veya sözlü olması aranmaz ancak sadece iş akdinin belirsiz süreli olması şartı aranır. Zira belirli süreli sözleşme ile çalışan işçi sözleşmesinin bitiminden itibaren kıdem tazminatını talep edemez.
 3. Son ve en önemli şart ise kıdem tazminatına hak kazanabilmek için 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre işçi olmak gerekir. Her işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. Kıdem tazminatına hak kazanılması için bir çalışanın işçi olarak sayılması ve 4857 Sayılı Kanun’a göre işçi olması gerekir. İş Kanunu’nda yer alan 14. madde uyarınca iş ve meslek grupları içerisinde yer alan kişiler işçi olarak sayılmamakta olup bu kişilerce yapılan işler neticesiyle iş akdinin sonlanmasına müteakip kıdem tazminatına hak kazanamazlar.

Bu kişiler;

 • Deniz ve hava taşıma işlerinde çalışan kişiler,
 • 50’den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde çalışan kişiler,
 • Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işlerde çalışan kişiler,
 • Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde çalışan kişiler,
 • Ev hizmetlerinde çalışanlar kişiler,
 • Çıraklar,
 • Sporcular,
 • Rehabilite edilenler,
 • Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’nun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde çalışan kişiler, olarak sıralayabiliriz.

Bu sektörlerde çalışan kişiler ‘’işçi’’ olarak sayılmadıkları için kıdem tazminatına da hak kazanamazlar.

Kimler Kıdem Tazminatı Alabilir?

Öncelikle yukarıda da belirttiğimiz üzere kişinin 4857 Sayılı İş Kanunu’a göre işçi sayılması gerekir. Zira kanuna göre işçi sayılan kişiler ancak kıdem tazminatı alabilir. İşçi olarak nitelendirebildiğimiz kişilerinde özel olarak belirtilen durumlarda kıdem tazminatı alması mümkündür. Bu özel durumlar şunlardır; Askerlik, evlilik, haklı nedenle iş akdini feshetme, sendika yöneticiliği, emeklilik, ölüm gibi durumlardır. Şöyle ki;

İşçi mecburi olarak askerlik görevini yerine getirmek için askere gittiğinde kıdem tazminatını alabilir. Kadın işçiler ise evlendikleri tarihten itibaren 1 yıl içerisinde iş akdini sonlandırırsa ve sebep olarak evliliği gösterirse kıdem tazminatı alabilir. Bilindiği üzere normal şartlarda iş akdini kendi isteği ile fesheden işçi kıdem tazminatı alamaz. Ancak burada özel bir istisna olarak evlilik karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla kadın çalışan evlilik sebebiyle iş akdini sonlandırır ise kıdem tazminatını talep edebilir.

Bir diğer durum ise işçinin emekliliğe hak kazanmasıdır. İşçi yasal olarak emekliliğine hak kazandığı takdirde kıdem tazminatını alabilir. Ayrıca işçinin vefatı sebebiyle işçinin mirasçılarının kıdem tazminatı alabileceğini de belirtmek gerekir. Yine işçi sendika yöneticiliğini yapmak istediğini belirterek iş akdini dondurarak askıya aldığında sonlandırdığı takdirde kıdem tazminatını talep edebilir.

Kıdem tazminatının alınabilmesindeki en önemli durumlar ise işçinin işvereni tarafından bazı davranışlarına maruz kalmasıdır. Bu davranışlar, tehdit, hakaret, mobbing, kendisine veya ailesine karşı ağza alınmayacak derecede sinkaflı kelimeler kullanma, ailesine veya kendisine karşı işverenin suç işlemesi, gibi durumlar ve davranışlarda işçi iş akdini haklı olarak feshedebilir ve kıdem tazminatını talep edebilir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem Tazminatı Hesaplama ve 2021 Kıdem Tazminatı Tavan Ücreti
Kıdem Tazminatı Hesaplama ve 2021 Kıdem Tazminatı Tavan Ücreti

Peki, kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? Kıdem tazminatının hesaplanmasında işçinin tamamladığı her 1 yılı için 30 günlük brüt maaşı esas alınır.  Hesaplamada dikkate alınan brüt ücretinin yanı sıra işçiye verilen ve para ile ölçülen her menfaat veya yardım da hesaplamalarda dikkate alınır. Örneğin yol ücreti, yemek ücreti, kışlık yakacak yardımı, prim, ikramiye, gibi parasal değerle ölçülen tüm durumlar hesaplamaya dahil edilir. Ancak bu ödemelerin de düzenli olarak yapılması gerekmektedir.

Kişinin brüt ücreti son aya ilişkin almış olduğu ücret üzerinden hesaplanır. Dolasıyla kıdem tazminatı da hesaplanırken çalışanın 30 günlük son aya ilişkin maaşının brütüne ve yukarıda belirttiğimiz parasal değerlere bakılarak hesaplama yapılacaktır. Ayrıca çalışanın 1 yılı aşması durumunda da kıdeminin 1 yılı aştığı aylara ilişkin oranlama yapılarak bu aylar toplam hesaplamaya dahil edilir.

Kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkat edilmesi gereken en önemli husus; işçinin tamamladığı her 1 yıl için ödenen kıdem tazminatında dikkate alınan tutar o yıl için belirlenen kıdem tazminatının tavanı ile sınırlıdır.

Peki kıdem tazminatındaki tavan ücret nedir buna bakmak gerekir.

Kıdem Tazminatında Tavan Ücret Nedir?

Kıdem tazminatı tavanı nedir? Ödenecek kıdem tazminatlarında işçilerin çalıştığı dönemlerin uzun olması sebebiyle oluşacak rakamların fahiş olmaması adına kıdem tazminatına tavan ücret sistemi getirilmiştir. Her yıl kıdem tazminatlarına tavan ücret belirlenmektedir.

Kıdem tazminatının tavan ücreti; memurlara ödenen emekli ikramiyesine bağlı olarak değişkenlik gösterirken, en düşük kıdem tazminatını ise asgari ücrete göre artış göstermektedir.

Girdiğimiz yeni yılla birlikte bu yıl içinde kıdem tazminatının tavan ücreti açıklanmıştır.

2021 Yılı İçin Kıdem Tazminatının Tavan Ücreti Nedir?

Yeni yılla birlikte belirlenen asgari ücret ve memur ücretlerine göre kıdem tazminatının tavan ücreti de belirlenmiştir. Bu yıla göre kıdem tazminatının tavan ücreti 7.638,96 TL olarak belirlenmiştir.

Ayrıca kıdem tazminatı hesaplama ve kıdem tazminatı ile ilgili yukarıda belirtilenlerden daha fazla bilgi almak için hukuk büromuzun İş Hukuku Avukatı ile iletişime geçerek hukuki danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER