Boşanma Davası Dilekçesi

Boşanma Davası Dilekçesi

Dava açmak isteyen kişinin ilgili Mahkemeye hitaben yazacağı dilekçe ile adliyeye giderek işlemlerini tamamlamasının ardından davasını açması mümkündür. Bu nedenle yazılacak dilekçenin dava açamaya elverişli bir takım bilgileri içermesi gerekmektedir. Dilekçeniz olmaksızın adliyeye giderek sözlü beyan ile dava açmanız söz konusu olamaz. Boşanma davası açmak isteyen tarafın da Aile Mahkemelerine hitaben bir boşanma davası dilekçesi hazırlaması gerekmektedir.

Dava Dilekçesinde Bulunması Zorunlu Olan Unsurlar Nelerdir?

Peki, Boşanma davası dilekçesi nasıl yazılır? 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 119. Maddesi dava dilekçesinde bulunması gereken unsurları saymıştır. Buna göre bu hususlar:

  1. Mahkemenin adı,
  2. Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri,
  3. Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
  4. Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri,
  5. Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri,
  6. Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri,
  7. İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği,
  8. Dayanılan hukuki sebepler,
  9. Açık bir şekilde talep sonucu,
  10. Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

Bu hususların dava dilekçesinde eksiksiz olarak yazması gerekmektedir.

Dilekçede Yazmayan Unsurları Sonradan Tamamlayabilir miyim?

Boşanma Davası Dilekçesi
Boşanma Davası Dilekçesi

Mahkemenin adı, Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri, davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, iddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, dayanılan hukuki sebepler bakımından dava dilekçesinde bir eksiklik bulunuyorsa hakim davacı tarafa bu eksikliği tamamlaması için 1 haftalık kesin süre verecektir. Süresi içinde bu eksiklik tamamlanmaz ise davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. Diğer hususlar bakımından ise tamamlanması için süre verilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi

Anlaşmalı olarak boşanmak isteyen kişi dava dilekçesinde yukarıda belirtilen hususları yazdıktan sonra konuyu kısaca özetlemeli ve anlaşmalı boşanma protokolünü de dilekçe ekinde mahkemeye ibraz etmelidir. Bunun üzerine işleme alınan dilekçe ile dava dosyası açılacak ve yargılama işlemleri başlayacaktır. Anlaşmalı boşanma protokolü boşanmanın sonuçları olan velayet, nafaka, mal paylaşımı, tazminat gibi hususların tamamını düzenlemelidir.

Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçesi

Çekişmeli boşanma davası dilekçesinde davacı taraf tüm iddialarını ve delillerini belirterek boşanma sebeplerini ayrıntılı olarak açıklamalıdır. Netice ve talep bölümünde talep edilen hususlar varsa rakamsal karşılıkları ile birlikte açıklanmalıdır. Örneğin evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açılacak ise evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına ve bu nedenle evlilik devamının imkansız hale gelmesine sebebiyet veren olaylar detaylı olarak izah edilmelidir. Taraflar dilekçelerinde iddia ettikleri hususlar ile bağlıdır ileride değişen bir durum olmadığı mühletçe dilekçeler teatisi tamamlandıktan sonra iddia ve savunmaların karşı tarafın rızası olmaksızın değiştirilmesi mümkün olmayacaktır.

Ayrıca; Boşanma davası dilekçesi nereye verilir, boşanma davası dilekçesi örneği ve bunlar gibi boşanma dilekçesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için hukuk büromuzun boşanma avukatı ile iletişime geçerek hukuki danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER