İşten Çıkış Kodu Nedir?

İşten Çıkış Kodu Nedir?

İşçiler işten ayrıldıklarında işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna işten ayrılış bildirgesi verilir. Bu bildirgede yer alan unsurlardan biri de işçinin ne sebeple işten ayrıldığını gösteren ve işten çıkış kodu olarak adlandırılan rakamlardır. Rakamların karşılığında işçinin işten neden ayrıldığı, buna bağlı olarak da işsizlik maaşına hak kazanıp kazanmayacağı hususu tespit edilmektedir.

Güncel İşten Çıkış Kodları Nelerdir?

İşte, güncel işten çıkış kodu hakkında bilgiler:

01 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
02 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
03 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
04 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
05 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
08 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
09 Malulen emeklilik nedeniyle
10 Ölüm
11 İş kazası sonucu ölüm
13 Kadın işçinin evlenmesi
14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15 Toplu işçi çıkarma
16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17 İş yerinin kapanması
18 İşin sona ermesi
19 Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
20 Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
21 Statü değişikliği
22 Diğer nedenler
23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
26 Disiplin Kurulu kararı ile fesih
27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29 İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
30 Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
36 OHAL/KHK (KHK ile işyerinin kapatılması)
37 KHK ile kamu görevinden çıkarma

İşten Çıkışta Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

İşten Çıkış Kodu
İşten Çıkış Kodu

İşten ayrılış bildirgelerinin işçinin işten ayrılmasından sonraki 10 gün içerisinde SGK‘ya bildirilmesi gerekir. Bunun sonrasında işçinin işten ayrılış işlemleri resmi olarak sonlandırılmış olur. İşten ayrılış kodu tek başına işçinin işten ayrılma sebebini kanıtlamaya yaramayacaktır. Örneği işçinin devamsızlık nedeniyle işten çıkışının yapılması halinde iş akdinin feshinin yargılama konusu olması durumunda Mahkeme devamsızlık tutanaklarını ve fesih bildirimini de görmek isteyecektir.

İşten Çıkış Kodları Değiştirilebilir mi?

Sosyal Güvenlik Kurumunun 2013/11 Sayılı Genelgesinin 6. bölümünün 1. maddesine göre :

“İşverenlerin sigortalı işten ayrılış bildirgesinde on günlük süreden sonra yaptıkları işten ayrılış nedenine yönelik düzeltme talepleri ise sigortalı işten ayrılış bildirgesine ait bilgilerin sigortalıların işten ayrıldığı tarihten itibaren onbirinci gün İŞKUR tarafından Kurumumuz bilgisayar sistemine erişim sağlanarak alındığından bu süre dışında Kurumumuzca yapılan düzeltmeler İŞKUR tarafından kabul edilmediğinden işverenlerin ya da sigortalıların düzeltme nedenlerine ilişkin kanıtlayıcı belgelerle İŞKUR müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.”

Yani işçi işten ayrıldıktan sonra 10 günlük süre içerisinde işten çıkış kodu işveren tarafından sistem üzerinden düzeltme beyanı ile değiştirilebilir. 10 günlük sürenin ardından ise kuruma başvuru yapılması gerekmektedir. İşten çıkışı gösterir kodun işveren tarafından hatalı ya da yanlış bildirilmesi durumunda işçi, yasal sürecin sonunda haklılığının ispat edilmesi halinde genelgede açıklandığı üzere ilgili belgelerle birlikte İŞKUR’a müracaat ederek kodun değiştirilmesini sağlayabilir.

 

Ayrıca; işten çıkış kodumu nasıl öğrenebilirim, İşten çıkış kodu düzeltme dilekçesi, işten çıkış kodu değiştirme davası, işten çıkış koduna itiraz, işten çıkış kodu nerede yazar, işten çıkış kodu öğrenme, işten çıkış kodunun yanlış bildirilmesi cezası gibi konularda da hukuk büromuz ile iletişime geçerek, iş hukuku avukatımız ile görüşebilir ve daha detaylı konuyla ilgili sorularınızı sorarak bilgi edinebilirsiniz.

 

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER