İşveren Avukatı

İşveren Avukatı, genellikle iş hukuku alanında işvereni temsilen meydana gelen uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve dava süreçlerinin takibinde görev alan avukatlar için kullanılan bir tabirdir. İşveren avukatı, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işçi ve işveren arasında imzalanan veya kabul edilen iş sözleşmesinden kaynaklanmış olan hak ve alacaklar hususundaki uyuşmazlıkların çözümünde görev alır. Bu nedenle bu süreçte işçi davalarında işveren kanadının hukuki açıdan desteklenmesinde önemli rol üstlenmektedir.

İş Hukuku Nedir?

İş hukuku, adından da anlaşılacağı üzere hukuki alanda iş, işçi ve işveren kavramlarını tanımlayan, aynı zamanda işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir özel hukuk dalıdır. Bununla birlikte iş hukuku kapsamında işçi ile işveren arasındaki ilişkiye belirli sınırlamalar getiren ve ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafları düzenleyen bir sistemden bahsetmek gerekir. İş Kanunu kapsamında düzenlenen bu alanda görülen pek çok işçi ile işveren davası mevcuttur.

İş Kanunu’nun belirttiği üzere herhangi bir iş yerinde maaşlı olarak çalışan işçiler, işverene bir iş sözleşmesi ile bağlı çalışmalıdır. İşçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına yönelik hak ve yükümlülükleri de yine bu kanun kapsamında belirlenmiştir. İlk olarak kimlerin işçi olarak nitelendirilebileceğine değinen İş Kanunu, daha sonra geniş anlamda işverenlerin görev ve yükümlülüklerine de değinmektedir.

Tüm bunlarla birlikte işçi ile işveren ilişkisi içerisinde işçinin korunması, ekonomik durumlar dolayısıyla toplumun zarar görmemesi gibi önemli konular da bu özel hukuk dalında yer alır. İş ilişkilerinin belirli bir düzene oturtulmasını amaçlayan özel hukuk dalı, iş hukuku olarak adlandırılır.

Genel Anlamda İş Hukuku Avukatı

Genel olarak iş avukatı terimi, iş hukuku alanında ortaya çıkan hukuki ihtilafların çözümünde görev yapan kimseleri işaret etmek için kullanılır. Dava süreçlerinde görev alan avukatlara uygulamada işçi avukatı veya işveren avukatı şeklinde sıfatlar verilebilir. İş Kanunu, hukuk sistemimizde işçi ile işveren arasında bir denge oluşturmayı amaçlar.

Hukuk kurallarının yaptırımlarının bilincinde olan işverenler işçilerin haklarını gözetmeye çalışmalıdır. Ancak her işveren aynı bilince sahip olmadığı için zaman zaman iş hukuku alanında uyuşmazlıklar ortaya çıkabilir. İşte bu tür durumlarda iş hukuk alanında meydana gelen hukuki ihtilafların çözümünde, mutlaka alanında uzman avukata ihtiyaç duyulur. İşveren avukatları da iş davalarına baktığı için her iki yönde de denge kurabilecek ve kapsamlı bilgilere sahip olabilecek nitelikleri taşımalıdır.

İşveren Avukatı Ne Yapar?

İşveren avukatının görevleri arasında işverenlerin söz konusu iş davalarında hukuki anlamda desteklenmesini sağlamaktır. İşverenin herhangi bir hak kaybına uğramaması için gerekli prosedürler eksiksiz biçimde işveren avukatı tarafından yerine getirilir. Söz konusu davalarda ortada bir hak ihlali olması durumunda bunun tazmini için gerekli olan hukuki süreç işveren avukatı tarafından gerçekleştirilir. Aynı zamanda işveren avukatı uygulamada şu işlerde müvekkillerine destek sağlamaktadır:

 • İş hizmet sözleşmesinin hazırlanması
 • İş sözleşmesinin fesih bildirimi hazırlanması ve yasal mevzuata uygunluğu
 • Sendikal mevzuat temelinde danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Şirket içinde kabul edilecek yönetmelikleri ve disiplin yönetmeliklerinin hazırlanması
 • İşçinin kıdem ve ihbar tazminatı gibi konularda dava sürecinin takip edilmesi
 • Kötü niyet davasının açılması ve dava takibi
 • İşe iade davasının takibi
 • İş kazasından kaynaklı tazminat ve ceza davalarının takibi
 • İşçi ve iş yeri güvenliği konusunda yasal mevzuata uygunluk
 • İş Kanunu kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda işverenlere destek sağlanması
 • İşveren temsilcisi olarak iş davalarının takibi ve sonuçlandırılması

İşveren avukatının görev aldığı bu tür davalarda hak kayıplarına uğramamak için sürecin profesyonel bir şekilde yönetilmesi gerekir. İşçi ile işveren arasında yaşanan davaların hukuka uygunluğu konusunda deneyimli işveren avukatlarından destek alınması önemlidir.

İşveren Avukatının İş Davalarındaki Rolü

İşveren avukatının iş davalarındaki önemi, işletmelerin hukuki alanda işçilere karşı hak kayıpları yaşamamasını sağlar. Şirket avukatı olarak da bilinen işveren avukatı, işletmelere danışmanlık hizmeti verebilir. Şirketin hangi çalışma koşullarını ne şekilde sağlaması gerektiği konusunda yönlendirmelerden yararlanılması için işveren avukatlarına ihtiyaç duyulur.

Eğer işverenlerin, şirket kurulumunda ve çalışma sürecinde şirket avukatı olmadan sistem kurması halinde hak ihlalleri gündeme gelebilir. Bu tür hak ihlalleri de hukuki alanda işverenlere olduğu gibi işçilere de bazı problemler yaratabilir. İşverenin taraf olduğu davalarda da hukuki destek alınması için şirket avukatları önem taşır.

İş Mahkemelerinde En Çok Açılan Davalar Nelerdir?

İş mahkemelerinde en sık açılan iş davaları arasında iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar etkili olur. İşçinin dava açması halinde davalı konumunda düşen işverenlerin veya şirketlerin savunulması için de işveren avukatlarına ihtiyaç duyulur. Günümüzde iş mahkemelerinde iş davası olarak en sık görülen davalar şunlardır:

İş mahkemelerinde ise 4857 sayılı İş Kanunu uygulanmaktadır. Sık görülen bu davalara ek olarak çeşitli maddi ve manevi tazminatlar da işveren avukatlarının muhatap olduğu önemli davalar arasında yer alır.

İşveren Avukatı Arıyorum

Deneyimli işveren avukatı arayışınızda, iş hukuku kapsamındaki davalarda herhangi bir hak kaybına uğramamak için Avukat Melda Merve Tekcan ve avukat ekibimizden destek alabilirsiniz. İşçi ve işveren davalarında deneyim kazanmış olan genç hukuk kadromuz, dinamik bir şekilde dava süreçlerinizi başarılı sonuçlanmasına katkı sağlamaktadır.

İşveren davalarında tüm hukuki sürecin yasal prosedürlere uygun olmasını denetleyen ve dava takibi yapan tecrübeli işveren avukatlarımızdan destek almak için Tekcan Hukuk Bürosu ile iletişime geçmeniz yeterlidir. Kıdem ve ihbar tazminatı, işe iade davası, işyeri güvenliği gibi konularda hak kayıpları yaşamamak için dilerseniz büromuzdan danışmanlık hizmeti de alabilirsiniz.