Makale

Adi Şirket Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İki veya daha fazla kişinin ortak bir amaç güdülerek bu amaca dayalı eylemler, kazanımlar gerçekleştirmek için mal ve emeklerini ortaya koyarak oluşturdukları şirket türü olarak adlandırılabilir. Adi şirketlerin özelliklerinden en önemlisi, sahibinden ayrı bir varlığı olmayan şirket türü olmasıdır. En basit şirket modelidir. Adi Şirket Borçlar Kanununa tabi olan bir şirket türüdür ve bu sebeple

Miras Paylaşımı Nedir ve Nasıl Yapılır?

Anayasanın Kişi Hak ve Ödevleri Bölümünde Mülkiyet Hakkı başlığı altında düzenlenen 35.maddesinde ‘Herkes, mülkiyet ve miras hakkına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlandırılabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.’ şeklinde düzenlenmiştir. Terekenin tamamı üzerinde mirasın paylaştırılmasına kadar hak ve yetkiye sahip olan miras ortaklığıdır. Mirasın tamamının paylaştırılması ile artık miras ortaklığı

İş Hukukunda İbraname Sözleşmesi ve Geçerlilik Koşulları

İş hukukunda ibra sözleşmesi, ibraname adıyla anılıp geniş bir uygulama alanına sahip bir uygulamadı. İbraname, sözlük anlamıyla değerlendirecek olursak, aklama belgesi; alacaklının borçludan her türlü alacağını aldığını ve böylece borçludan her hangi bir alacağı kalmadığını ve onu ibra ettiğini gösteren belge niteliğine haizdir. Bununla birlikte gerek öğretide gerek uygulamada ibraname, bir borcun tam ya da

Muris Muvazaası Nedir? Şartları Nelerdir?

Miras bırakanların çeşitli nedenlerle mirasçılarından mal kaçırması söz konusu olabilmektedir. Bu mal kaçırma, miras bırakan ve sözleşmenin karşı tarafının görünürde bir sözleşme yapması ancak bu sözleşmenin arkasına asıl niyetlerini içeren başka bir sözleşmeyi gizlemesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Muris muvazaası olarak adlandırılan bu durum kanunlarımızda yer almamakla birlikte uygulamada sıkça rastlanan bir olgudur. Muris muvazaası terimi,

Meslek Hastalığı Nedir? Şartları Nelerdir? İşçinin Hakları Nelerdir?

Meslek hastalığı, işyeri ortamında bulunan faktörlerin etkisi ile meydana gelen hastalıkların ortak adıdır. 5510 sayılı Kanunun 14. maddesine göre meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. İşçinin muayene olurken doktorun mutlaka işçiye “ne iş yapıyorsun?”

Performans Düşüklüğüne Dayanarak İş Sözleşmesi Feshedilebilir Mi?

Yargıtay kararlarında da, “performans, basit tanımıyla verimliliğin ölçülmesi, işçinin iş sürecinde harcadığı ve işin üretimine kattığı emeğin kalitesi ve düzeyinin, işçinin performansını oluşturacağı ifade edilmekte ve birim zamanda işçinin harcadığı emeğin sonucu olan üretimin düzeyinin ise işçinin verimliliğini gösterdiği buna bağlı olarak, performansı yüksek olan işçinin verimlilik düzeyinin de yüksek olması bekleneceği” ifade edilmektedir. İş

Sözler

Devletin hazinesi adalettir.
KONFUÇYUS
Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir.
ARISTOTELES
Çoğu 'uzman'ın teorilere, fikirlere ve düşüncelere sahip olduğu yerde, bizim sonuç veren işlerimiz ve buna destek olacak ispatlarımız var.
TEKCAN HUKUK

Hızlı iletişim için “Hemen Ara” butonuna tıklayabilirsiniz.