Mirasçılık Belgesinin İptali Davası

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası

Mirasçılık belgesi yani diğer adıyla veraset ilamı, miras bırakanın mirasçılarının kim olduğunu ve bu kişilerin paylarının oranlarını gösteren belgedir. İntikal işlemleri başta olmak üzere mirasın paylaşımına ilişkin bir çok konuda mirasçılık belgesi olmaksızın hareket etmek mümkün olmamaktadır. Ancak zaman zaman mirasçılık belgesindeki bilgilerin hatalı olması yahut değiştirilmesi gereken konuların bulunması söz konusu olabilecektir. Bu gibi durumlarda mirasçılık belgesinin iptali davası açılabilir.

İlgili Alan: Miras Avukatı

Mirasçılık Belgesinin İptali Nedir?

Mirasçılık belgesinde (Veraset İlamı) mirasçıların yasal miras üzerinde hakları ve payları gösterilir. Bir bakıma bu belgede mirasçı oldukları gösterilir. Ancak mirasçıların, miras üzerindeki hakları ve payları mirasçılık belgesinde tam anlamıyla ve doğru bir şekilde gösterilmeyebilir. Mirasçılık belgesinde doğru bir şekilde gösterilmiş olsa bile mirasçılar bu yönde aksini düşünebilirler. Bu gibi durumlarda mirasçılık belgesinin iptalini isteyebilirler. Mirasçılar tarafından mirasçılık belgesinin iptali için açacakları iptal davasıyla mümkündür. O halde mirasçılık belgesinin iptali davasını da detaylı bir şekilde açıklamak gerekir.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası Nedir?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi miras üzerindeki haklarının ve paylarının eksik ya da doğru bir şekilde gösterilmediğini düşünen mirasçıların bu belgenin iptali için açacakları davaya mirasçılık belgesinin iptali davası denir.

Mirasçılık belgesinde yer alan paylar üzerinde hak kaybına uğradıklarını ileri süren mirasçılar mirasçılık belgesinin iptalini isteyerek yeniden mirasçılık belgesinin (veraset ilamı) düzenlenmesini de talep edebilirler.

Mirasçılık belgesinin iptali davasını kimler açabilir, nerede açabilir, davanın şartları nelerdir, hangi süreye tabiidir gibi detaylı açıklamalar yapmakta fayda var.

İptal Davasını Mirasçıların Dışında Kimler Açabilir?

Mirasçıların iptal davasını açabileceğini belirttik. Mirasçılar arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın belgede yer alan bilgiler doğrultusunda mağdur olan ve hak kaybına uğrayan her bir mirasçının bu davayı açmaya hakkı vardır.

Aynı zamanda mirasçılık belgesinde gösterilen her bir kişi bu davayı açabilecektir. Yani mirasçı olarak illaki mirasçılık belgesinde yer alan yasal mirasçıları değil atanmış mirasçıları da düşünmemiz gerekir. Atanmış mirasçılar da mirasçılık belgesinde yer almaları halinde bu davayı açabilecektir.

Eğer mirasçılık belgesinin iptalini talep edebilecek mirasçı yoksa mirasçılar yerine bu davayı hazine de açabilir.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davasını Nerede ve Hangi Mahkemede Açabiliriz?

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası
Mirasçılık Belgesinin İptali Davası

Peki, mirasçılık belgesinin iptali davası nerede açılır? Ayrıca, mirasçılık belgesinin iptali davası görevli mahkeme ve mirasçılık belgesinin iptali davası yetkili mahkeme hangileridir, şimdi bu konulara değinelim. Burada dikkat edilmesi gereken husus; mirasçılık belgesinin verilmesini talep ettiğimiz mahkeme ile bu belgenin iptalini istediğimiz mahkemenin farklı olmasıdır. Uygulamada bu hata sık sık yapılır ve dava usulden reddedilerek zaman kaybına neden olur. Mirasçılık belgesinin düzenlenip mirasçılara verilmesini Sulh Hukuk Mahkemelerinden talep ederiz. Ancak mirasçılık belgesinin iptalini Asliye Hukuk Mahkemelerinden talep etmek zorundayız.

Miras bırakanın son yerleşim yerinde bulunan Asliye Hukuk Mahkemelerinde işbu davayı açabiliriz. Ayrıca mirasçılardan her birinin yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemelerinde de açılabileceğini söyleyebiliriz.

Mirasçılık Belgesinin İptalini İsteyebilmek İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Her davanın açılması için aranan şartlar düzenlenmiştir. Bu dava içinde istenilen şartları vardır. Öncelikle davayı kimlerin açabileceğini belirttiğimizden dolayı kime karşı açmak zorunda olduklarını da belirtmemiz gerekecek.

Mirasçılık belgesinin iptali için açacağımız iptal davasında davalı olarak karşı tarafı belirtmek zorundayız. Yani iptal davasının hasımsız olarak açılması mümkün değildir. Davacı tarafta mirasçıların ve atanmış mirasçıların olduğunu ve bunların olmadığı durumda ise hazinenin davacı konumunda olduğunu yukarıda açıkladık. Davalı taraf olarak da belirtilmesi gereken kişiler şu şekilde sıralanabilir;

  • Mirasçılık belgesini talep eden mirasçılara karşı
  • Ya da Mirasçılık belgesinde hakları ve payları fazla olan mirasçılara karşı
  • Ya da Mirasçılık belgesinde paylarının geçersiz olduğunu düşündükleri mirasçıya karşı

Dava yukarıda belirtilen kişilere karşı açılabilecektir. İlgili olmayan başkaca bir kişiye dava yöneltilemeyeceği gibi davanın hasımsız olarak açılması da mümkün değildir.

İkinci olarak bu davayı açabilmemiz için mirasçılık belgesinde hukuki veya maddi hatanın bulunması gerekir. Mirasçılık belgesinde mirasçıların paylarının fazla gösterilmesi, mirasçıların eksik gösterilmesi veya mirasçı olarak yanlış kişilerin belirtilmesi gibi durumlar hukuki ve maddi hataya örnek olarak verilebilir.

Bu şartları gerçekleştirdikten sonra iptali davasında hukuki süreç başlar. Peki bu davanın yargılaması nasıl olur?

İptal Davasında Yargılama Nasıl Olur?

Mirasçılık belgesinin iptali  yargılama usulü nasıldır? Öncelikle belirtmek gerekir ki iptal davasında delil sınırlaması yapılmamıştır. Yani mirasçılık belgesinin iptalini isteyen kişi tarafından her türlü delil ile iddialarını ispatlayabilir. Hâkim, itiraz veya iptali istenilen mirasçılık belgesini her türlü delil ile değerlendirir. Davanın yargılaması sırasında tüm mirasçılar mahkemeye çağrılır ve davayı takip etmeleri sağlanır.

Eğer yargılama sonunda davacının iddialarında haklı olduğuna karar verilirse mirasçılık belgesi iptal edilir. İptal edilen mirasçılık belgesinin yerine yeniden bir mirasçılık belgesi düzenlenir.

Bir diğer ihtimal olan davanın reddedilmesi durumunda da diğer dava yargılamalarında olduğu gibi bu davanın yargılaması sonunda da yine bir üst mahkemeye başvurma hakkı saklıdır. Yani davanın reddedilmesi durumunda taraflar istinaf yoluna başvurabilir. Buradaki önemli nokta istinaf mahkemesine başvurulmasının ardından Bölge Adliye Mahkemesinin vereceği kararın temyize konu edilememesidir. Yani Bölge Adliye Mahkemesinin vereceği karar kesin nitelikte olup temyiz yolu açık değildir.

İptal Davasında Zamanaşımı Süresi Var mıdır?

Mirasçılar bu belgenin iptali için herhangi bir zamanaşımı süresine tabi olmadan diledikleri zaman bu davayı açabilirler. Yani mirasçılık belgesinin geçersiz olduğunu zaman kısıtlaması olmadan iptalini isteyebilirler.

Nitekim TMK’nın 598.maddesi; ‘’ Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir.’’ hükmünü ihtiva etmektedir.

İletişim

Miras ile alakalı aklınıza takılabilecek soruları cevaplamaya çalıştık. Her zaman bir miras hukuku konusunda bir avukat ile çalışmak sizin avantajınıza olacaktır. Detaylı Bilgi Almak İçin Bize 0 532 211 57 25 olan telefon numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER