Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılarak Tazminat Alan İşçi Yeni İşe Girebilir Mi?

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılarak Tazminat Alan İşçi Yeni İşe Girebilir Mi?

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılarak Tazminat Alan İşçi Yeni İşe Girebilir Mi sorusuna cevap vermeden önce Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılan İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenir Mi? adlı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi hangi koşullarda kıdem tazminatına hak kazanılacağını düzenlemiştir. Buna göre evlilik tarihinden sonraki 1 yıllık süre içerisinde işyerine başvuran kadın işçiler, koşulları oluşmuş ise kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılabilir. Evlilik nedeniyle iş akdini sona erdirip kıdem tazminatını alan kadın işçi daha sonra başka bir işyerinde çalışmaya başlayabilir.

Zira Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 2015/23042 Esas 2015/27860 Karar sayılı ve 18.10.2015 tarihli ilamında:

Evliliğin kadına yüklediği toplumsal sorumluluğun bir gereği olarak yasada belirtilen fesih hakkı tanınmıştır. Çalışma hayatının evlilikle birlikte gereği gibi yürütülemeyeceği düşüncesi, aile birliğinin korunması ve kadının aile ile ilgili görevleri, yasa koyucuyu bu doğrultuda bir düzenlemeye yöneltmiştir. Bununla birlikte Anayasal temeli olan çalışma hak ve hürriyetinin ortadan kaldırılması düşünülemez. Kadın işçinin evlilik nedenine bağlı feshinin ardından kısa bir süre sonra yeniden çalışmasının gerekleri ortaya çıkmış olabilir. Hatta kadın işçi evlilik nedenine dayalı feshin ardından başka bir işyerinde çalışmaya başlayabilir ve bu durum evliliğin kadına yüklediği görevlerin yerine getirilmesi noktasında daha olumlu sonuçlar doğurabilir.”

şeklinde hüküm kurmuştur.

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılarak Tazminat Alan İşçinin Yeni İşte Çalışması

Kadın işçinin evlilik nedeniyle işten ayrılması durumunda tanınan bu hakkın aynı zamanda işçinin çalışma özgürlüğünü de kısıtlayacak bir sonuç ortaya çıkarmaması gerekmektedir. Bu noktada işveren yalnızca kıdem tazminatı almak maksadıyla işçinin işten ayrıldığını ve esasen kanunun amacına uygun hareket etmediğini ve kötü niyetli olduğunu iddia edebilecektir. Fakat Yargıtay‘ın hakim görüşü kadın işçinin evlilik nedeniyle işten ayrılma sonrası yeni bir iş yerinde işe başlamasının kıdem tazminatı almasına engel olmayacağı yönündedir.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER