İşsizlik Maaşı Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Sigortalı olup işsiz kalanlar eğer 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşırsa, bu halde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemeye işsizlik maaşı adı verilir.

Kimler İşsizlik Maaşından Faydalanabilir?

Bir hizmet sözleşmesine bağlı olarak çalışan sigortalı işçiler ve çalışma vizesiyle istihdam edilen yabancılar işsizlik sigortasından faydalanabilir.

İşsizlik Maaşından Yararlanma Koşulları Nelerdir?

 1. Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
 2. Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
 3. Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
 4. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İşsizlik Maaşı İçin Nereye Başvuru Yapılmalıdır?

Sigortalı bir işte çalışırken kendi isteği veya kusuru olmadan işsiz kalan sigortalının son üç yıl içinde 600 gün işsizlik sigorta priminin olması ve işten ayrılmadan önce en az 120 gün hizmet akdine tabi çalışmış olması koşulları var ise, işsiz kalan sigortalı hizmet sözleşmesinin feshinden sonra İŞKUR’a şahsen ya da www.iskur.gov.tr veya https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu üzerinden başvuru yapabilir.

İşsizlik Maaşı İçin Başvuru Süresi Var Mıdır?

İşsiz kalan sigortalı, hizmet sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR’a şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekmektedir.

Bahsi Geçen Son 120 Günde Kesinti Sayılmayan Haller Nelerdir?

Hizmet sözleşmesini kendi isteği ve kusuru dışında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde,

 • Hastalık,
 • Ücretsiz izin/aylıksız izin
 • Disiplin cezası
 • Gözaltına alınma,
 • Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,
 • Kısmi istihdam,
 • Grev,
 • Lokavt,
 • Genel hayatı etkileyen olaylar,
 • Ekonomik kriz,
 • Doğal afet,
 • Fesih tarihinde çalışmamış
 • Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
 • Kısa çalışma ödeneği
 • Yarım çalışma ödeneği
İlginizi çekebilir:  İş Sağlığı ve Güvenliği'nin Amacı Nedir?

nedenleriyle hizmet sözleşmesi devam etmekle birlikte prim yatırılmaması halinde, prim yatırılmayan bu süreler son 120 gün şartının değerlendirilmesinde kesinti sayılmamaktadır. Bununla birlikte, 18.01.2019 tarihi ve sonrasında hizmet akdi sona erenler için, aynı işverenle olup olmadığına ve eksik gün nedenlerine bakılmaksızın hizmet akdinin feshinden önceki son 120 günlük dönemde hizmet akdinin bulunması halinde son 120 gün şartının sağlanması bakımından yeterlidir.

İşsizlik Maaşının Süresi Var Mıdır?

Kanunda yer alan diğer şartları sağlaması halinde hizmet sözleşmesinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

• 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
• 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
• 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,
süre ile işsizlik maaşı verilmektedir.

İşsizlik Maaşını Kimler Alamaz?

İşsizlik sigortası kapsamında olmayan sigortalılardan başlıcaları;

 1. Memurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na tabi çalışanlar,
 2. Hakimler ve Savcılar Kanunu’na tabi çalışanlar,
 3. Yüksek Öğretim Kanunu’na, Yüksek Öğretim Personel Kanunu’na tabi çalışanlar,
 4. Bağ-kurlular (işsizlik sigortası yerine esnaf ahilik sandığı)
 5. Hizmet akdine dayalı çalışmayanlar,
 6. İşçi sendika ve konfederasyonları ile sendika başkanlıklarına seçilenler,
 7. Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan film, tiyatro, gösteri, ses, müzik, resim, heykel ve benzeri işlerde uğraşanlardan hizmet akdi ile çalışmayanlar,
 8. Askerlik hizmetini er veya erbaş olarak yapanlar ile yedek subay okulu öğrencileri
 9. Meslek lisesi veya yükseköğrenimde staja tabi tutulan öğrenciler,
 10. Ceza infaz kurumunda çalıştırılan hükümlüler,
 11. Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstelenen işverenlerce yurtdışındaki işyerlerinde çalışmak üzere götürülen Türk İşçilerdir.

İşsizlik Maaşının Ödenme Tarihi nedir?

Sigortalı işsizin yapmış olduğu işsizlik ödeneği başvurusu izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. Sigortalı işsiz, işsizlik maaşını, nüfus kâğıdı ile birlikte herhangi bir PTT şubesine başvurarak her ayın 5’inde alabilir

İlginizi çekebilir:  SGK Primlerinin Eksik Yatması Halinde İşçinin Yapması Gerekenler ve Hakları Nelerdir?

İşsizlik Maaşı Alma Kodları Nedir?

Sigortalının işsizlik sigortasından faydalanması için en önemli şart kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmiş olmasıdır. Bu nedenle sigortalılar işten çıkarıldıklarında çıkarılma neden olarak gösterilen kodlar burada önem taşımaktadır. Sigortalılar aşağıdaki kodlardan biri ile çıkış verilmesi durumunda işsizlik maaşı alabilirler;
Fesih Kodu SGK Fesih Nedeni
04 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
05 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
12 Askerlik
15 Toplu işçi çıkarma
17 İşyerinin kapanması
18 İşin sona ermesi
23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

İşsizlik Maaşı Haczedilebilir Mi?

Sigortalı işsizin Sosyal Güvenlik Kurumundan almakta oluğu işsizlik maaşı, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez.

Askere Gidenler İşsizlik Maaşına Hak Kazanır Mı?

Askerlik hizmeti nedeniyle işten ayrılmış sigortalı çalışanlar, askerlikte geçen süreleri boyunca işsizlik maaşı alamazlar. Fakat askerlik hizmeti sonrasında işyerinden alacakları işten ayrıma bildirgesi ve ile terhis olduktan sonra 30 gün içerinde İŞKUR’a başvurarak işsizlik ödeneği için gereken diğer şartların sağlanmış olması koşuluyla işsizlik maaşı alabilirler. Terhis olduktan sonra başvuruda 30 günü geçirmiş olmak işsizlik maaşı için hak düşürücü bir süre değildir. Toplam işsizlik maaş süresi hakkından, gecikilen süre kadar kayba neden olur.

İlginizi çekebilir:  İşverenin Haklı Nedenle Fesih Sebepleri Nelerdir?

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılanlar İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

İşsizlik sigortasından yararlanmak için öncelikli şart kişinin kendi istek ve kusuru olmaksızın işini kaybetmiş olmasıdır. Evlilik nedeniyle işten ayrılan ya da ikametgâh değişimi gibi nedenlerle ayrılmak zorunda kalan kadın işçinin kıdem tazminatı almaya hak kazanmasına rağmen işini kendi isteği ile bırakmış olmasından dolayı işsizlik maaşı alma hakkı bulunmamaktadır.

Geriye Dönük İşsizlik Maaşı Bağlanabilir Mi?

İşsizlik maaşı alabilmek için İŞKUR’un baktığı yer, işyeri tarafından SGK’ya bildirilen çıkış kodudur. Çalışan haklı nedenlerle istifa etse bile kimi zaman işyerleri bunu farklı bir kodla SGK’ya bildirmektedir. İşverenin doğru kod ile bildirim yapmaması yüzünden çalışana işsizlik maaşı bağlanamayabilir. Böyle bir durumda işçi işvereni mahkemeye verip kazanır, karar da Yargıtay’da onanırsa, işçi kararın kendisine tebliğ edilmesinden sonra 1 ay içinde işsizlik maaşı başvurusu yaparak geriye dönük olarak maaşını alabilir.
İşverenin kıdem ve ihbar tazminatlarını ödememek için farklı kodla SGK’ya bildirim yapması yüzünden işsizlik maaşını alamayanlar, işe iade davası açıp kazandıkları takdirde hem tazminatlarını alabilecek hem de işsizlik maaşlarını geride dönük olarak tahsil edebileceklerdir. İŞKUR burada işte çıkılan tarih ile mahkeme kararı arasındaki tarihte işsiz geçirilen dönemleri hesaplayarak ödeme yapmaktadır. Geriye dönük bu maaşlar tek seferde toplu olarak ödenmektedir ancak faiz işletilmemektedir.

 

[Toplam:1    Ortalama:5/5]